TOC Consulting

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Wiadomości

Wywiad Oded Cohen

Studia Podyplomowe - Zarządzanie Ograniczeniami
rozmowa z Odedem Cohenem

Dlaczego najlepsza prywatna szkoła wyższa w Polsce organizuje jako pierwsza studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Ograniczeniami?

Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego (numer 1 wśród prywatnych uczelni według raportu Neewsweek Polska) organizuje wspólnie z Goldratt Schools studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Ograniczeniami. 

Dlaczego Goldratt Schools - organizacja powołana przez twórcę Teorii Ograniczeń Eliyahu Goldratta, między innymi do współpracy z uczelniami wyższymi, zdecydowała się na współpracę z Wyższą Szkołą Handlu i Prawa? 

Zależy nam na współpracy ze szkołami wyższymi, które stawiają na przygotowanie swoich absolwentów do funkcjonowania w twardej rzeczywistości współczesnego świata biznesu - mówi Oded Cohen (na zdjęciu) Dyrektor Goldratt Schools, bliski współpracownik , Eliyahu Goldratta 
- osią programową studiów jest projekt usprawniający, który uczestnicy zrealizują w swojej macierzystej firmie. Wiedza, którą zdobędą ma zaowocować wymiernymi rezultatami. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa podąża w tym kierunku, dlatego nasza współpraca jest taka naturalna.

Co to jest Zarządzanie Ograniczeniami (Teoria Ograniczeń - TOC) i dlaczego warto zainwestować w poznanie jego zasad?

Zarządzanie Ograniczeniami- mówi Oded Cohen - jest nauką zbudowaną zgodnie z wszelkimi arkanami sztuki. Posiada rozbudowany aparat badawczy zwany Narzędziami Logicznego Wnioskowania (ang.Thinking Process), pozwalający na analizę systemów, odkrywanie i usuwanie ich ograniczeń. Aparat ten zastosowany do obszaru zarządzania przedsiębiorstwami pozwolił na stworzenie mocnych standardów w takich dziedzinach jak budowanie strategii, zarządzanie ludźmi, sprzedaż i marketing, finanse oraz tworzenie spójnych systemów mierzenia. Zarządzanie Ograniczeniami posiada też swoje aplikacje dziedzinowe. W ich skład wchodzi optymalizacja zarządzania w łańcuchu dostaw złożona z tzw. Rozwiązania Dystrybucyjnego (ang. Distribution Solution ) i metody sterowania produkcją Werbel-Bufor-Lina (ang. Drum-Buffer-Rope), metoda zarządzania w produkcyjnych środowiskach projektowych Łańcuch Krytyczny (ang. Critical Chain) oraz Zarządzanie Buforami (ang. Buffer Management). Zarządzanie Ograniczeniami to wiedza przynosząca korzyści, zbudowana wokół dwóch fundamentalnych założeń. Pierwsze z nich mówi, że każda organizacja posiada czynniki ograniczające jej "przepustowość" (przepustowość to liczba "jednostek celu", które możemy wyprodukować w określonym czasie). Jeśli naszym celem jest większa liczba produkowanych i sprzedawanych towarów, to przepustowość jest ograniczana wydajnością kluczowej linii produkcyjnej. W przemyśle obronnym celem może być skuteczna obrona, w ochronie zdrowia - liczba wyleczonych pacjentów. Maksymalizacja przepustowości wymagać będzie w tym przypadku odnalezienia i identyfikacji tych czynników, które np. wydłużają czas pobytu pacjenta w szpitalu. Drugie założenie mówi o tym, że przyczyną tego że firmy "nie widzą" czynnika ograniczającego przepustowość są tzw. "miękkie" czynniki ograniczające takie jak: wadliwe procedury, konflikty między poszczególnymi działami, nieaktualne paradygmaty działania organizacji. Widzimy więc, że aby skutecznie rozwijać firmę, usuwając jej kolejne czynniki ograniczające przepustowość, musimy przykładać wielką wagę do sposobu w jaki zarządzamy ludźmi. Sukces możemy osiągnąć tylko w tym przypadku, gdy pracownicy będą w sposób czynny wspierać zmiany. Nie jest to oczywiście odkrycie, związane z Zarządzaniem Ograniczeniami, ale muszę tu podkreślić, że posiadamy skuteczne narzędzia służące do analizy konfliktów i szukania dróg ich usunięcia, metody angażowania pracowników do realizacji przedsięwzięć oraz techniki pracy grupowej.

O skuteczności TOC świadczy między innymi to, że metoda ta jest stosowana zarówno przez takich potentatów przemysłowych jak: General Motors, Intel Corporation, Boeing, Lucent Technologies, Ford Motor Corporation jak też firmy średnie a nawet małe.( na tej stronie wnikliwy czytelnik odnajdzie liczne przykłady sukcesów wdrożeń TOC - www.toc-goldratt.com). Najbardziej zaawansowane w stosowaniu teorii ograniczeń są takie kraje, jak: USA, Wielka Brytania, Holandia , RPA i Izrael. Jest rzeczą znamienną, iż TOC została włączona do oferty szkoleniowej, wdrożeniowej i doradczej tak renomowanej międzynarodowej organizacji jak APICS (American Production and Inventory Control Society).


Według opinii Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji prof. Krzysztofa Santarka z Politechniki Warszawskiej  Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzania Ograniczeniami to: 

".......bardzo interesująca propozycja, pierwsza tego typu na rynku polskim. Uczestnicy otrzymają kompendium wiedzy na temat zarządzania ograniczeniami, poparte licznymi przykładami praktycznymi w formie ćwiczeń, prezentacji video, i in. Pozwoli im to samodzielnie rozwiązywać problemy własnych firm a także nawiązać równo-prawną współpracę ze specjalistycznymi firmami doradczymi, software'owymi, itp. Sądzę, iż nie będzie wielkim problemem zgromadzenie odpowiedniej liczby uczestników. Atrakcyjność studium zwiększa ponadto fakt, iż będą go prowadzić doświadczeni wykładowcy współtwórcy metody czy też specjalizujący się od wielu lat w jej rozwoju i aplikacjach, tacy jak Oded Cohen, Dyrektor Goldratt Schools. Dodaje to nie tylko prestiżu temu przedsięwzięciu, lecz także jest gwarantem wysokiej jakości szkolenia, opartego na dogłębnej znajomości metody i długoletnim doświadczeniu w jej stosowaniu".

Jak prezentuje się w dużym skrócie program Studiów Podyplomowych na temat Zarządzania Ograniczeniami, który jak wiemy Pan zaproponował dla polskiej uczelni? - pytamy Odeda Cohena

Program oparty jest na wypróbowanych już wcześniej studiach tego typu na innych uczelniach, zawiera między innymi: przegląd koncepcji stosowanych w zarządzaniu ograniczeniami, omawia elementy zarządzania operacyjnego, przedstawia narzędzia analizy problemowej wraz z ćwiczeniami z zakresu zaawansowanej analizy problemów i odnajdywaniu rozwiązań skutecznie eliminujących źródła problemów, zajmuje się zarządzaniem projektami z zastosowaniem Łańcucha Krytycznego, przedstawia podejście zarządzania ograniczeniami w rozwiązywaniu problemów w procesach logistycznych, produkcyjnych, tworzenia ofert rynkowych i ich sprzedawania oraz, zarządzania personelem. Program jest wspierany sesjami video Eliyahu Goldratta oraz specjalizowanym oprogramowaniem symulacyjnym. Szczególne miejsce w programie zajmują Narzędzia Logicznego Wnioskowania. Uczestnicy poznają podstawowe narzędzie, które są wykorzystywane w naszej codziennej, doradczej pracy do analizy problemów i szukania skutecznych sposobów ich usuwania. Szeroko rozbudowany będzie aspekt zastosowania tych narzędzi w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Program jest wypełniony nową wiedzą. Nie jest jednak naszym celem wyłącznie przekazanie uczestnikom jak największej ilości nowych informacji, chcemy, aby to czego się nauczą posłużyło im do realizacji przedsięwzięć, które przyniosą ich firmom wymierne korzyści. Studia wieńczone są więc projektem usprawniającym określony, wybrany przez uczestnika, fragment firmy