TOC Consulting

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Oprogramowanie TOC Symphony Zakupy

Zakupy

Surowce, półprodukty - materiały z zakupu są istotnym czynnikiem wpływającym na niezawodność realizacji procesu produkcyjnego.
Symphony dostarcza procedur TOC, których celem jest powiększenie dostępności i niezawodności dostaw materiałów z zakupu.
Symphony dzieli te materiały na dwie klasy: wolno rotujące i szybko rotujące i zarządza nimi odpowiednio do ich specyficznej charakterystyki .

Szybko rotujące

 • Dynamiczne Zarządzanie Buforami. Symphony analizuje stany zapasu materiałów z zakupu oraz historię ich zużycia by dynamicznie dostosowywać wielkości zamówień zakupów do aktualnych potrzeb. Zapasy są utrzymywane na takim poziomie by z jednej strony zapewnić ciągłość produkcji  a z drugiej nie spowodować niepotrzebnie dużego zapotrzebowania na gotówkę.
 • Dzienne Sugestie Zakupowe. Symphony identyfikuje materiały o zbyt niskim zapasie i sugeruje wielkość zamówienia zakupu.
 • Ocena Dostawców. Symphony ocenia wpływ dostawców na dostępność materiałów oraz na utratę zysku.
 • Ocena Zarządzania SKU . Symphony monitoruje poziomy zapasu poszczególnych pozycji (SKU), pozwalając przy pomocy przyjaznych użytkownikowi narzędzi na szybką identyfikację pozycji, które są często w niedoborze lub w nadmiarze.

 

Wolno rotujące

 • Zarządzanie Buforami Czasu. Symphony śledzi wszystkie otwarte zamówienia zakupu zgodnie z zasadami określonymi przez procedurę zarządzania buforami (czasowymi) i infomuje o konieczności podjęcia działań korygujących na tyle wcześnie by nie spowodować zakłóceń w procesie produkcji.
 • Monitorowanie Zamówień Zakupu. Symphony monitoruje wszystkie otwarte zamówienia zakupu. Pozwala na wgląd w ich szczegóły, nie dopuszcza by któreś z nich zostało "zapomniane".
 • Ocena Dostawców. Symphony śledzi niezawodność dostawców w odniesieniu do deklarowanych przez nich terminów i ilości. Ocenia też wpływ zawodności dostawców na wyniki waszego łańcucha dostaw.
 • Synchronizacja z Produkcją. Symphony ściśle synchronizuje wymagania produkcji z realizacją zamówień na surowce i półprodukty
 

Oprogramowanie TOC