TOC Consulting

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Transformacja Ograniczeń

Zarządzanie Ograniczeniami

"Naprawdę nie ma wyboru w tym zakresie. Albo my zarządzamy ograniczeniami albo ograniczenia zarządzają nami. Ograniczenia będą determinowały wielkość produkcji bez względu na to czy ich istnienie będzie uznane i czy będą zarządzane, czy też nie."
(Noreen, Smith, Mackey - The Theory of Constraints and its Implication for Management Accounting)

Twórcą teorii ograniczeń jest jeden z najznakomitszych myślicieli tego wieku,
dr Eliyahu M. Goldratt, przez miesięcznik Fortune określany mianem "guru zarządzania". Goldratt jest twórcą wielu bestsellerowych książek, w których w przystępny sposób wykłada elementy Teorii Ograniczeń. Najsłynniejsze z nich to "The Goal" ("Cel"), "It's Not Luck" ("Cel 2 - To nie "przypadek"), "Critical Chain" ("Łańcuch Krytyczny"), "The Choice" ("Wolność Wyboru"), "Isn't It Obvious? ("Czy to nie oczywiste?").

Czym jest Zarządzanie Ograniczeniami?

Zarządzanie Ograniczeniami (Theory of Constraints - TOC) to metoda pozwalająca na identyfikację i zarządzanie ograniczeniami, które występują w otaczającym nas świecie. Ograniczenie jest to czynnik, który blokuje lub spowalnia nasz rozwój, nasze osiągnięcia, realizację celu działania przedsiębiorstw, instytucji itd. 
TOC znalazła zastosowania praktyczne w wielu obszarach działania człowieka : przemyśle, dystrybucji, zarządzaniu projektami, szkolnictwie, wojskowości, służbie zdrowia, usługach, instytucjach i organizacjach niekomercyjnych,

pozwalając wszędzie na osiągnięcie znaczących rezultatów dzięki:

  • Koncentracji wysiłków na tych obszarach, w których najszybciej można osiągnąć efekty.
  • Dostarczeniu niezawodnych technik umożliwiających Ciągły Proces Ulepszania

Koncentracja oznacza konieczność identyfikacji ograniczenia, które limituje realizację Celu. (Celem działania większości przedsiębiorstw komercyjnych jest zarabianie pieniędzy).

Ciągły Proces Ulepszania realizujemy poprzez zastosowanie  5 Kroków:

1. Identyfikacji Ograniczenia

2. Eksploatacji Ograniczenia

3. Podporządkowania wszystkich decyzji konieczności eksploatacji ograniczenia

4. Wzmocnienia ograniczenia.

5. Powrótu do 1. (nie można pozwolić by bezwładność stała się ograniczeniem)

O skuteczności TOC świadczy między innymi to, że metoda ta jest stosowana przez takich potentatów przemysłowych jak:
General Motors, Intel Corporation, Boeing, Lucent Technologies, Ford Motor Corporation, ABB, ale i wiele polskich przedsiębiorst uzyskuje fenomenalne wyniki, o niektórych można przeczytać tutaj.