TOC Consulting

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Cena oraz warunki płatności


Cena uczestnictwa (inwestycji z bardzo krótkim okresem zwrotu) wynosi:

od 1 stycznia 2011 szkolenia objęte VAT 23%

1500 złotych netto (1845zł brutto) – za uczestnictwo w  jednej sesji 2-dniowej

400 złotych netto (492zł brutto) – 1-dniowa sesja wprowadzenie do TOC (S1)

PAKIET RABATOWY

  • pakiet rabatowy całość (łącznie 15 dni) - płatne w przedpłacie 8000zł+23%VAT (9840zł bruto) - możliwe jest wykupienie przez firmę pakietu i delegowanie na wybrane sesje osób z różnych działów

Opłata obejmuje:

Udział w sesjach (wybranej sesji) Akademii TOC

Materiały do sesji

Przerwy kawowe

W sesjach produkcyjnych - licencję na użytkowanie symulatora produkcyjnego GSim – książka z płytą instalacyjną – 'Production the TOC Way'

Wydanie certyfikatu Goldratt Schools i TOC Consulting ukończenia Akademii TOC (dla uczestników wszystkich sesji)

 


Cena programu nie obejmuje:

Kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników

 


Decyduje kolejność zgłoszeń
Wpłaty należy dokonać na podstawie faktury na konto:
TOC Consulting S.C.
ul. Litawora 7
03-606 Warszawa, Polska
mBank
Nr konta: 89 1140 2004 0000 3802 7522 2580