Analiza - Diagnoza

Cel firmy?

Zarabiać więcej pieniędzy zwiększając jednocześnie zysk, zwrot z inwestycji i przepływy pieniężne.

Analiza przedwdrożeniowa ma na celu zidentyfikowanie, zdiagnozowanie przyczyn i blokad powstrzymujących lub spowalniających organizację w osiąganiu celu, którym, w przypadku firm komercyjnych, jest zarabianie pieniędzy.

"Naprawdę nie ma wyboru w tym zakresie. Albo my zarządzamy ograniczeniami albo ograniczenia zarządzają nami."
(Noreen, Smith, Mackey - The Theory of Constraints and its Implication for Management Accounting)

Wynikiem analizy jest prezentowany, sugerowany kierunek działań, możliwe kolejne kroki według zgrubnego planu wdrożenia, jak również przedstawienie możliwych do uzyskania efektów i wyników zarówno w krótkiej (tygodni) jak i dłuższej perspektywie.

Przebieg

Pierwszym krokiem jest uzgodnienie termnu spotkania z Ekspertem TOC, który przeprowadzi rozmowy z osobami zarządzającymi poznając wymagania i oczekiwania oraz kryteria sukcesu, zbierze dane, zapozna się ze sposobem działania na stanowiskach pracy - hala produkcyjna, magazyn, biuro projektu.

Następnie po opracowaniu zebranych danych następuje ich prezentacja Zarządowi.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i użyciu Narzędzi TOC jesteśmy w stanie skupić się na źródłowych przyczynach i szybko przeprowadzić wnikliwą anlizę, której wyniki wskazują obszary, których usprawnienie spowoduje znaczącą poprawę wyników operacyjnych, organizacyjnych i finansowych.

Zamów analizę