Obszary specjalizacji

Oferujemy usługi pozwalające firmom na realizację projektów związanych z:

 • usprawnianiem procesów
 • wdrażaniem metod zarządzania opartych o Teorię Ograniczeń
 • podnoszeniem kwalifikacji pracowników

 

w obszarach:

 • produkcji
 • dystrybucji i łańcucha dostaw
 • zarządzania projektami
 • usług
 • zarządzania zasobami ludzkimi
 • marketingu i sprzedaży
 • strategii

 

Wdrażamy metody Zarządzania Ograniczeniami w polskich przedsiębiorstwach od roku 2000.

Dysponujemy sprawdzoną metodyką i doświadczeniem zdobytym w wieloletniej praktyce doradczej i trenerskiej w Polsce i na świecie. Prowadzimy również coaching zarządczy.
Już od pierwszego kontaktu jesteśmy nastawieni na podjęcie partnerskiej współpracy.

Aby zapewnić powstanie stabilnego systemu oraz jego ciągły wzrost i rozwój, ponad zakres projektu, troszczymy sie o powstanie w Państwa organizacji koniecznych elementów, czyli zarówno wewnętrznej wiedzy i umiejętności, jak i znakomitych procesów.

Mamy ciągły dostęp do najnowszych rozwiązań - należymy do kadry Goldratt Schools, jesteśmy certyfikowani przez TOCICO.

Połączenie naszej wiedzy i doświadzczenia powoduje, że znaczące wyniki są osiągane w przeciągu tygodni i miesięcy a nie lat.

Wyniki osiągane zwykle w realizowanych przy naszym udziale wdrożeniach TOC:

 • wzrost terminowości realizacji do 99%
 • skrócenie czasu realizacji do 75%
 • obniżenie zapasów o 50% - uwolnienie gotówki
 • obniżenie kosztów o 15-20%
 • wzrost zdolności produkcyjnych o 30-50%
 • wzrost sprzedaży o 20%
 • wzrost zyskowności o 100%
 • poprawa komunikacji
 • otwartość na zmiany