Narzędzia TOC

Oparte na podejściu Goldratta działania naszych specjalistów owocują:

 • Bardziej obiektywnym spojrzeniem na sytuacje konfliktowe oraz ich przyczyny i rozwiązania
 • Rozwiązywaniem konfliktów pomiędzy pracownikami w sposób satysfakcjonujący dla wszystkich
 • Synchronizacją prac wszystkich działów
 • Udaną współpracę na poziomie zarówno jednostek, jak i całych działów
 • Efektywnym podejmowaniem trafnych decyzji
 • Wyznaczaniem i osiąganiem ambitnych celów
 • Budowaniem szczegółowych i adekwatnych planów przedsięwzięć
 • Zmniejszeniem "oporu przed zmianą"
 • Znajdowaniem twórczych rozwiązań
 • Identyfikowaniem zagrożeń i ich źródeł
 • Angażowania podwładnych w proces tworzenia planów
 • Wzrostem zaangażowania podwładnych w proces realizowania ambitnych przedsięwzięć
 • Poprawą skuteczności i samooceny managerów