Zarządzanie dystrybucją i łańcuchem dostaw

Oparte na podejściu Goldratta działania naszych specjalistów owocują:

  • Terminowością, poziomem obsługi i dostępnością powyżej 95%
  • Znaczącym wzrostem obrotów zapasami
  • Obniżeniem ilości braków w magazynach
  • Wzrostem sprzedaży we wszystkich ogniwach łańcucha
  • Zmniejszeniem ilości towarów przeterminowanych
  • Szerszą gamą produktów obsługiwanych przy tym samym poziomie zapasów
  • Poprawą współpracy z odbiorcami

 

Ponadto system komputerowy oparty na TOC umożliwia:

  • dynamiczną reakcję na zmiany popytu
  • automatyzację prac związanych ze składaniem zamówień