Akademia TOC

XXII edycja marzec-czerwiec 2024 - rekrutacja trwa

- zapytaj aszepielow@toc-consulting.pl

albo od razu przejdź do zapisów


Akademia TOC - Trenujemy Menadżerów w Transformacji Ograniczeń

Każda organizacja, która chce się utrzymać na rynku musi się rozwijać.
Każdy człowiek, który chce spełniać swoje marzenia pragnie się rozwijać.
Często ten potencjalnie nieograniczony rozwój coś blokuje, coś ogranicza…

Transformacja
Ograniczeń
Celem Akademii TOC!

Rozwój ograniczany jest zawsze przez najsłabszy punkt systemu. Czasem jest on tylko relatywnie słaby, a jednak odnalezienie go i skupienie wszelkich działań na usprawnieniu tego właśnie punktu zmienia wszystko – zwiększa tempo rozwoju i oczywiście przyrost zysków.

Wzrost zysków bez konieczności zwiększania zasobów?

Jak? Dzięki efektywnemu Zarządzaniu Ograniczeniami!
Dzięki Transformowaniu Ograniczeń w silne punkty organizacji!

Akademia TOC uczy jak tego dokonać. Jak zidentyfikować ograniczenia i zyskać nad nimi kontrolę tak, by zarządzając ograniczeniami efektywnie zarządzać produkcją, dystrybucją, finansami, a nawet zasobami ludzkimi w firmie!

Akademia TOC to sesje warsztatowe obejmujące wiedzę z różnych obszarów organizacji, doświadczenia z wdrożeń projektów usprawniających w wielu firmach i naukę praktycznych narzędzi gotowych do wykorzystania w każdej firmie!
Podczas każdej sesji uczestnicy uzyskują także pakiet „Wskazówek Praktycznego Zastosowania” stanowiących poradnik wdrażania poznanych rozwiązań.

O tym, że warto spróbować nauczyć się podnosić zyski poprzez efektywne zarządzanie,
a nie wielkie inwestycje, nie trzeba dziś nikogo przekonywać.

O tym, że każdy system można jeszcze usprawnić, i że doskonałych narzędzi dostarcza w tym celu TOC przekonały się zarządy wielu firm na całym świecie (metody TOC stosowane są m.in. w Whirlpool Corporation, Boeing, Intel, Motorola, Unilever ) oraz w Polsce - referencje i wyniki tutaj