Cena oraz warunki płatności

PAKIET RABATOWY

  • całość (łącznie 8 dni) - płatne w przedpłacie 7900zł+23%VAT - możliwe jest wykupienie przez firmę pakietu i delegowanie na wybrane sesje osób z różnych działów

Cena, nasi absolwencji mówią - inwestycja z bardzo krótkim okresem zwrotu - wynosi:

  • 2300 złotych netto – udział w jednej sesji 2-dniowej opłacanej poza pakietem

 

Opłata obejmuje:

  • Udział w sesjach (wybranej sesji) Akademii TOC
  • Materiały do sesji
  • Przerwy kawowe
  • W sesjach produkcyjnych - licencję na użytkowanie symulatora produkcyjnego GSim
  • Wydanie certyfikatu Goldratt Schools i TOC Consulting ukończenia Akademii TOC (dla uczestników wszystkich sesji)

Cena programu nie obejmuje: Kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia poza wymienionym 

 

Zajęcia odbywają się w małych grupach, decyduje kolejność zgłoszeń

Wpłaty należy dokonać na podstawie faktury na konto:
Agnieszka Szepielow Consulting
ul. Litawora 7
03-606 Warszawa, Polska
mBank
Nr konta: 10 1140 2004 0000 3002 7522 2551