TOC jest podejściem całościowym-holistycznym, zachęcamy do udziału w całości programu.
Każda z sesji stanowi samodzielną całość - 2-dniowe szkolenie otwarte
Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat udziału wydany przez Goldratt Schools i TOC Consulting.

 

Program marzec-grudzień 2023 - edycja XXI

Przyjmujemy zgłoszenia.
 

SESJA TEMAT LICZBA GODZIN
TERMIN SESJI
S1

Wprowadzenie do TOC

Analiza stanu obecnego i zaplanowanie wdrożenia

16 28-29 marca
S2 Narzędzia Logicznego Wnioskowania TOC 16 25-26 kwietnia
S3

Zarządzanie produkcją na zamówienie i na dostępność TOC

16 30-31 maja
S4

Zarządzanie Projektami metodą Łańcucha Krytycznego

Zarządzanie zapasem surowców oraz TOC w Dystrybucji i Łańcuchu Dostaw

16 10-11 października
S5

TOC w Marketingu i Sprzedaży

16

14-15 listopada

S6

Usprawnianie, Miary TOC oraz wdrożenie według Drzewa Strategii i Taktyki

16 12-13 grudnia

 

Opinie, referencje i wyniki uczestników tutaj

 
S1. Wprowadzenie do TOC, Analiza stanu obecnego i zaplanowanie wdrożenia

Techniki usprawniania i zarządzania TOC z sukcesem wdrożone zostały w wielu firmach i tych wielkich (Intel, Boeing, ABB) i tych mniejszych. W sesji tej przedstawimy w formie wykładu i ćwiczeń, co leży u podstaw skuteczności TOC. Uczestnicy poznają:
założenia leżące u podstaw TOC
proces usprawniania TOC
narzędzia analizy TOC
i przykłady zastosowań TOC w różnych obszarach organizacji
oraz dowiedzą się o podstawowych różnicach pomiędzy TOC a innymi metodami zarządzania.

Żeby przygotować się do wdrożenia zmian w organizacji przejdziemy przez proces analizy stanu obecnego z zastosowaniem Narzędzi TOC na przykładzie i zaplanujemy niezbędne kolejne kroki aby przeprowadzić wdrożenie z sukcesem.

dodatkowy opis

S2. Podstawowe Narzędzia Logicznego Wnioskowania TOC

W trakcie tych warsztatów uczestnicy w sposób aktywny poznają podstawowe Narzędzia Logicznego Wnioskowania TOC m.in.:

  • diagram analizy problemu - dylematu/konflictu (chmura, ang. cloud)
  • gałąź negatywnych konsekwencji (ang. NBR Negative Branch Reservation)
  • drzewo ambitenego celu (ang. IO-map Intermidiate Objective map lub Ambitious Target Tree)
  • uproszczone drzewo stanu obecnego (ang. CRT Current Reality Tree)
  • uproszczone drzewo stanu przyszłego (ang. FRT Future Realty Tree)
  • druidy

Przedstawionych będzie wiele praktycznych przykładów zastosowania powyższych narzędzi.

Dodatkowy opis

S3. Zarządzanie Produkcją na zamówienie i w produkcji na dostępność TOC

Czy środowiskiem produkcyjnym można zarządzać prościej, a pomimo tego uzyskiwać znacznie lepsze rezultaty? Odpowiedź na to pytanie uczestnicy sesji uzyskują sami zarządzając symulowanym środowiskiem produkcyjnym.  Uczestnicy poznają podstawowe elementy systemu zarządzania produkcją DBR (Drum Buffer Rope – Werbel Bufor Lina). Testują każdy z elementów rozwiązania na symulatorze komputerowym. Otrzymują wskazówki dotyczące praktycznego zastosowania tych elementów w rzeczywistym środowisku produkcyjnym. Zapoznają się z podstawowymi różnicami w zarządzaniu produkcją na zamówienie i produkcją na dostępność.

Dodatkowy opis


S4. Zarządzanie Projektami metodą Łańcucha Krytycznego

Uczestnicy warsztatów poznają elementy rozwiązania Łańcuch Krytyczny w środowisku jedno-projektowym. Uczestniczą w ćwiczeniach prezentujących główne koncepcje rozwiązania. Przekazane są także praktyczne wskazówki ułatwiające wdrożenie Łańcucha Krytycznego w rzeczywistym środowisku projektowym.

dodatkowy opis

   Zarządzanie zapasem surowców oraz TOC w Dystrybucji i Łańcuchu Dostaw

Podczas tej sesji Akademii TOC zajmiemy się środowiskiem dystrybucyjnym -przedyskutujemy jego aktualne wyzwania, mechanizmy i problemy, wskażemy kierunek rozwiązania TOC umożliwiający rozpoczęcie długotrwale korzystnej współpracy, a następnie przećwiczymy wprowadzanie kolejnych elementów rozwiązania na symulatorze dystrybucyjnym.

dodatkowy opis

S5. Marketing i Sprzedaż TOC

Podczas tej sesji Akademii TOC zajmiemy się wyzwaniami stojącymi przed Marketingiem i Sprzedażą – jak zidentyfikować właściwe rynki, poinformować je o naszym produkcie, usłudze i doprowadzić do rozpoczęcia długotrwale korzystnej współpracy.

dodatkowy opis


S6. Usprawnianie, Miary TOC oraz wdrożenie według drzewa Strategii i Taktyki

Warsztaty składają się z trzech części. W pierwszej uczestnicy poznają podstawowe miary i procedury Księgowości Przerobu. W drugiej w ćwiczeniach praktycznych z symulatorem testują funkcjonowanie nowych miar w różnych procesach decyzyjnych. W trzeciej części przekazywane są praktyczne wskazówki ułatwiające wdrożenie TOC w oparciu o drzewo Strategii i Taktyki.

dodatkowy opis

 
Lokalizacja
Wszystkie sesje Akademii TOC odbędą się w Warszawie

Czas trwania
sesje odbywają się we wtorki i środy w godzinach 8:30-16:30

Osoby zainteresowane szkoleniami w weekendy prosimy o kontakt

Cena oraz warunki płatności

Cena uczestnictwa wynosi:

2000 złotych + 23% VAT – udział w jednej sesji 2-dniowej opłacanej poza pakietem

PAKIET RABATOWY:

Całość (łącznie 12 dni) - płatne w przedpłacie 9700zł+23%VAT - możliwe jest wykupienie przez firmę pakietu i delegowanie na wybrane sesje osób z różnych działów


Opłata obejmuje:
Udział w sesjach (wybranej sesji) Akademii TOC
Materiały do sesji
Przerwy kawowe
Wydanie certyfikatu Goldratt Schools i TOC Consulting ukończenia lub udziału w wybranych sesjach Akademii TOC

Cena programu nie obejmuje:
Kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników

Decyduje kolejność zgłoszeń
Wpłaty należy dokonać na podstawie faktury na konto:
TOC Consulting S.C.
ul. Litawora 7
03-606 Warszawa, Polska
mBank
Nr konta: 89 1140 2004 0000 3802 7522 2580