TOC jest podejściem całościowym-holistycznym, zachęcamy do udziału w całości programu.
Każda z sesji stanowi samodzielną całość - 2-dniowe szkolenie otwarte
Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat udziału wydany przez Goldratt Schools i TOC Consulting.

Program marzec-czerwiec 2024 - edycja XXII

Przyjmujemy zgłoszenia.
 

SESJA TEMAT LICZBA GODZIN
TERMIN SESJI
S1

Wprowadzenie do TOC

Narzędzia Logicznego Wnioskowania TOC

16 16-17 marca
S2 Zarządzanie produkcją na zamówienie i na dostępność TOC 16 20-21 kwietnia
S3

Zarządzanie Projektami - środowisko wieloprojektowe

Zarządzanie zapasem surowców oraz TOC w Dystrybucji i Łańcuchu Dostaw

16 18-19 maja
S4

TOC w Marketingu i Sprzedaży

Zarządzanie Zmianą i wskazówki wdrożeniowe

16 8-9 czerwca

  

Opinie, referencje i wyniki uczestników tutaj

 
S1. Wprowadzenie do TOC

Techniki usprawniania i zarządzania TOC z sukcesem wdrożone zostały w wielu firmach i tych wielkich (Intel, Boeing, ABB) i tych mniejszych. W sesji tej przedstawimy w formie wykładu i ćwiczeń, co leży u podstaw skuteczności TOC. Uczestnicy poznają:
założenia leżące u podstaw TOC
proces usprawniania TOC
narzędzia analizy TOC
i przykłady zastosowań TOC w różnych obszarach organizacji
oraz dowiedzą się o podstawowych różnicach pomiędzy TOC a innymi metodami zarządzania.

Żeby przygotować się do wdrożenia zmian w organizacji przejdziemy przez proces analizy stanu obecnego z zastosowaniem Narzędzi TOC na przykładzie i zaplanujemy niezbędne kolejne kroki aby przeprowadzić wdrożenie z sukcesem.

dodatkowy opis

 Podstawowe Narzędzia Logicznego Wnioskowania TOC

W trakcie tych warsztatów uczestnicy w sposób aktywny poznają podstawowe Narzędzia Logicznego Wnioskowania TOC m.in.:

  • diagram analizy problemu - dylematu/konflictu (chmura, ang. cloud)
  • gałąź negatywnych konsekwencji (ang. NBR Negative Branch Reservation)
  • drzewo ambitenego celu (ang. IO-map Intermidiate Objective map lub Ambitious Target Tree)
  • uproszczone drzewo stanu obecnego (ang. CRT Current Reality Tree)
  • uproszczone drzewo stanu przyszłego (ang. FRT Future Realty Tree)
  • druidy

Przedstawionych będzie wiele praktycznych przykładów zastosowania powyższych narzędzi.

Dodatkowy opis

S2. Zarządzanie Produkcją na zamówienie i w produkcji na dostępność TOC

Czy środowiskiem produkcyjnym można zarządzać prościej, a pomimo tego uzyskiwać znacznie lepsze rezultaty? Odpowiedź na to pytanie uczestnicy sesji uzyskują sami zarządzając symulowanym środowiskiem produkcyjnym.  Uczestnicy poznają podstawowe elementy systemu zarządzania produkcją DBR (Drum Buffer Rope – Werbel Bufor Lina). Testują każdy z elementów rozwiązania na symulatorze komputerowym. Otrzymują wskazówki dotyczące praktycznego zastosowania tych elementów w rzeczywistym środowisku produkcyjnym. Zapoznają się z podstawowymi różnicami w zarządzaniu produkcją na zamówienie i produkcją na dostępność.

Dodatkowy opis


S3. Zarządzanie Projektami metodą Łańcucha Krytycznego

Uczestnicy warsztatów poznają elementy rozwiązania Łańcuch Krytyczny w środowisku jedno-projektowym. Uczestniczą w ćwiczeniach prezentujących główne koncepcje rozwiązania. Przekazane są także praktyczne wskazówki ułatwiające wdrożenie Łańcucha Krytycznego w rzeczywistym środowisku projektowym.

dodatkowy opis

   Zarządzanie zapasem surowców oraz TOC w Dystrybucji i Łańcuchu Dostaw

Podczas tej sesji Akademii TOC zajmiemy się środowiskiem dystrybucyjnym -przedyskutujemy jego aktualne wyzwania, mechanizmy i problemy, wskażemy kierunek rozwiązania TOC umożliwiający rozpoczęcie długotrwale korzystnej współpracy, a następnie przećwiczymy wprowadzanie kolejnych elementów rozwiązania na symulatorze dystrybucyjnym.

dodatkowy opis

S4. Marketing i Sprzedaż TOC

Podczas tej sesji Akademii TOC zajmiemy się wyzwaniami stojącymi przed Marketingiem i Sprzedażą – jak zidentyfikować właściwe rynki, poinformować je o naszym produkcie, usłudze i doprowadzić do rozpoczęcia długotrwale korzystnej współpracy.

dodatkowy opis

 
Lokalizacja
Wszystkie sesje Akademii TOC odbędą się w Warszawie

Czas trwania
sesje edycji XXII marzec -czerwiec 2024 odbywają się w soboty i niedziele

Osoby zainteresowane szkoleniami w tygodniu prosimy o kontakt

Cena oraz warunki płatności

Cena uczestnictwa wynosi:

2300 złotych + 23% VAT – udział w jednej sesji 2-dniowej opłacanej poza pakietem

PAKIET RABATOWY:

XXII edycja
Całość (łącznie 8 dni) - płatne w przedpłacie 7900zł+23%VAT - możliwe jest wykupienie przez firmę pakietu i delegowanie na wybrane sesje osób z różnych działów


Opłata obejmuje:
Udział w sesjach (wybranej sesji) Akademii TOC
Materiały do sesji
Przerwy kawowe
Wydanie certyfikatu Goldratt Schools i TOC Consulting ukończenia lub udziału w wybranych sesjach Akademii TOC

Cena programu nie obejmuje:
Kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników

Decyduje kolejność zgłoszeń
Wpłaty należy dokonać na podstawie faktury na konto:
Agnieszka Szepielow Consulting
ul. Litawora 7
03-606 Warszawa, Polska
mBank
Nr konta: 10 1140 2004 0000 3002 7522 2551