Każda z sesji stanowi samodzielną całość - 1- lub 2-dniowe szkolenia otwarte
Jednak, jako, że TOC jest podejściem całościowym-holistycznym, zachęcamy do udziału w całości programu.
Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat udziału wydany przez Goldratt Schools i TOC Consulting.

 

Program październik 2021-czerwiec 2022 - edycja XX

Przyjmujemy zgłoszenia.
 

SESJA TEMAT LICZBA GODZIN
TERMIN SESJI
S1 Wprowadzenie do TOC 8

15 października 2021

18 marca 2022

S2 Narzędzia Logicznego Wnioskowania TOC 16 16-17 października 2021
S3 Zarządzanie zasobami ludzkimi i Zmianą w duchu TOC 14 20-21 listopada 2021
S4

Zarządzanie Projektami metodą Łańcucha Krytycznego

14 11-12 grudnia 2021
S5 Zarządzanie produkcją na zamówienie i na dostępność TOC 14

19-20 marca 2022

S6

TOC w Marketingu i Sprzedaży

14 9-10 kwietnia 2022
S7

TOC w Dystrybucji i Łańcuchu Dostaw

14 14-15 maja 2022
S8 Usprawnianie Produkcji - Miary TOC 14 4-5 czerwca 2022

 

Opinie, referencje i wyniki uczestników tutaj

 
S1. Wprowadzenie do TOC

Techniki usprawniania i zarządzania TOC z sukcesem wdrożone zostały w wielu firmach i tych wielkich (Intel, Boeing, ABB) i tych mniejszych. W sesji tej przedstawimy w formie wykładu i ćwiczeń, co leży u podstaw skuteczności TOC. Uczestnicy poznają:
założenia leżące u podstaw TOC
proces usprawniania TOC
narzędzia analizy TOC
i przykłady zastosowań TOC w różnych obszarach organizacji
oraz dowiedzą się o podstawowych różnicach pomiędzy TOC a innymi metodami zarządzania.

dodatkowy opis

S2. Podstawowe Narzędzia Logicznego Wnioskowania TOC

W trakcie tych warsztatów uczestnicy w sposób aktywny poznają podstawowe Narzędzia Logicznego Wnioskowania TOC m.in.:

  • diagram analizy problemu - dylematu/konflictu (chmura, ang. cloud)
  • gałąź negatywnych konsekwencji (ang. NBR Negative Branch Reservation)
  • drzewo ambitenego celu (ang. IO-map Intermidiate Objective map lub Ambitious Target Tree)
  • uproszczone drzewo stanu obecnego (ang. CRT Current Reality Tree)
  • uproszczone drzewo stanu przyszłego (ang. FRT Future Realty Tree)

Przedstawionych będzie wiele praktycznych przykładów zastosowania powyższych narzędzi.

Dodatkowy opis

S3. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Zmianą w duchu TOC

Podczas sesji prezentowane są zastosowania Narzędzi Logicznego Wnioskowania w kierowaniu ludźmi. Przedstawiony będzie szereg praktycznych przykładów. Uczestnicy będą rozwiązywać problemy, z którymi spotykają się na co dzień w firmie.

dodatkowy opis

S4. TOC w Dystrybucji i Łańcuchu Dostaw

Podczas tej sesji Akademii TOC zajmiemy się środowiskiem dystrybucyjnym -przedyskutujemy jego aktualne wyzwania, mechanizmy i problemy, wskażemy kierunek rozwiązania TOC umożliwiający rozpoczęcie długotrwale korzystnej współpracy, a następnie przećwiczymy wprowadzanie kolejnych elementów rozwiązania na symulatorze dystrybucyjnym.

dodatkowy opis

S5. Zarządzanie Produkcją na zamówienie i w produkcji na dostępność TOC

Czy środowiskiem produkcyjnym można zarządzać prościej, a pomimo tego uzyskiwać znacznie lepsze rezultaty? Odpowiedź na to pytanie uczestnicy sesji uzyskują sami zarządzając symulowanym środowiskiem produkcyjnym.  Uczestnicy poznają podstawowe elementy systemu zarządzania produkcją DBR (Drum Buffer Rope – Werbel Bufor Lina). Testują każdy z elementów rozwiązania na symulatorze komputerowym. Otrzymują wskazówki dotyczące praktycznego zastosowania tych elementów w rzeczywistym środowisku produkcyjnym. Zapoznają się z podstawowymi różnicami w zarządzaniu produkcją na zamówienie i produkcją na dostępność.

Dodatkowy opis


S6. Zarządzanie Projektami metodą Łańcucha Krytycznego

Uczestnicy warsztatów poznają elementy rozwiązania Łańcuch Krytyczny w środowisku jedno-projektowym. Uczestniczą w ćwiczeniach prezentujących główne koncepcje rozwiązania. Przekazane są także praktyczne wskazówki ułatwiające wdrożenie Łańcucha Krytycznego w rzeczywistym środowisku projektowym.

dodatkowy opis

S7. Marketing i Sprzedaż TOC

Podczas tej sesji Akademii TOC zajmiemy się wyzwaniami stojącymi przed Marketingiem i Sprzedażą – jak zidentyfikować właściwe rynki, poinformować je o naszym produkcie, usłudze i doprowadzić do rozpoczęcia długotrwale korzystnej współpracy.

dodatkowy opis


S8. Usprawnianie Produkcji - Miary TOC

Warsztaty składają się z dwóch części. W pierwszej uczestnicy poznają podstawowe miary i procedury Księgowości Przerobu. W drugiej w ćwiczeniach praktycznych z symulatorem testują funkcjonowanie nowych miar w różnych procesach decyzyjnych. Przekazywane są także praktyczne wskazówki ułatwiające wdrożenie miar TOC.

dodatkowy opis

 
Lokalizacja
Wszystkie sesje Akademii TOC odbędą się w Warszawie

Czas trwania
sesje odbywają się w weekendy: w soboty 10:30-18:00, w niedziele 8:30-13:30 (Narzędzia TOC do 16:00)

Osoby zainteresowane szkoleniami w tygodniu prosimy o kontakt z Agnieszką Szepielow aszepielow@toc-consulting.pl

Cena oraz warunki płatności

Cena uczestnictwa wynosi:

1500 złotych netto (1845zł brutto) – uczestnictwo w  jednej sesji 2-dniowej
400 złotych netto (492zł brutto) – 1-dniowa sesja wprowadzenie do TOC (S1)

PAKIETY RABATOWE:

Całość (łącznie 15 dni) płatne w przedpłacie 8000zł +23%VAT (9840zł brutto) – możliwe jest wykupienie przez firmę pakietu i delegowanie na wybrane sesje osób z różnych działów

Wprowadzenie do TOC + 3 wybrane sesje dwudniowe (łącznie 7 dni) - 4200zł+VAT (5166zł brutto)


Opłata obejmuje:
Udział w sesjach (wybranej sesji) Akademii TOC
Materiały do sesji
Przerwy kawowe
Wydanie certyfikatu Goldratt Schools i TOC Consulting ukończenia lub udziału w wybranych sesjach Akademii TOC

Cena programu nie obejmuje:
Kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników

Decyduje kolejność zgłoszeń
Wpłaty należy dokonać na podstawie faktury na konto:
TOC Consulting S.C.
ul. Litawora 7
03-606 Warszawa, Polska
mBank
Nr konta: 89 1140 2004 0000 3802 7522 2580