TOC w dystrybucji i łańcuchu dostaw

Zarządzanie zapasem surowców

Istnieje możliwość zorganizowania warsztatu zamkniętego, dedykowanego u Państwa w firmie - zapytaj aszepielow@toc-consulting.pl

najbliższe szkolenie otwarte 10-11 paździenika 2023 - przejdź do zgłoszenia

"Przećwiczenie kolejnych części rozwiązania na symulatorze pokazało ogromne korzyści jakie daje to podejście. Nierealne początkowo poziomy zysku, obrotu zapasami, ROI udało się potem osiągnąć"

"Dla mnie rewelacja! Dziękuję!!! Otworzyło mi oczy gdzie przerwać to błędne koło!"

"Ciekawe było omówienie słabości i miejsc, w których rozwiązanie trzeba będzie dopasować do specyfiki mojej organizacji."

Opinie, referencje i wyniki tutaj

Efektywne rozwiązanie menedżerskie pozwalająca na usprawnienie przepływu dóbr w łańcuchu dostaw od producenta do detalisty

 

DLA KOGO
 • Menedżerów firm produkcyjnych, które są częścią łańcuchów dostaw: dyrektorów, kierowników produkcji, planistów, logistyków.
 • Menedżerów firm dystrybucyjnych, które są częścią łańcuchów dostaw: dyrektorów, logistyków, kierowników magazynów, planistów
 • Konsultantów (wewnętrznych i zewnętrznych) zajmujących się zarządzaniem produkcją lub dystrybucją

KORZYŚCI

Korzyści z zastosowania Dystrybucji TOC:

 • zwiększenie rotacji zapasu
 • jednoczesne obniżenie zapasu i poprawienie dostępności
 • dynamiczna reakcja na zmiany popytu
 • znaczna automatyzacja prac związanych ze składaniem zamówień
 • zwiększenie sprzedaży we wszystkich ogniwach łańcucha wynikające z utrzymania wysokiej dostępności (przykłady z rzeczywistych wdrożeń)

 

FORMA

Warsztaty prowadzone są aktywnymi metodami:

 • uczestnicy poznają podstawowe elementy systemu zarządzania dystrybucją TOC
 • testują każdy z elementów rozwiązania na symulatorze komputerowym
 • otrzymują informacje o osiąganych przez zakład wynikach
 • otrzymują wskazówki dotyczące praktycznego zastosowania tych elementów w rzeczywistym środowisku dystrybucyjnym

 

LITERATURA