Zgłoszenia

Zgłoszenia i zapytania prosimy przesyłać na adres:

Agnieszka Szepielow
aszepielow@toc-consulting.pl

Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach - zarówno ze względu na konieczną ilość interrakcji z prowadzącymi jak i dynamikę dyskusji i zajęć - ilość miejsc jest więc ograniczona i o udziale w danej edycji decyduje kolejność zgłoszeń.

w celu zgłoszenia na:

- XXII edycję Akademii TOC w 2024 prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego

i po wpełnieniu przesłanie go na adres aszepielow@toc-consulting.pl, na podstawie danych w nim zawartych wystawimy fakturę, po której opłaceniu nastąpi potwierdzenie udziału.