Warsztaty wdrożeniowe

Szybki efekt, wspólnie wypracowane rozwiązanie

umów spotkanie żeby omówić najlepsze kolejne kroki

Czasem szkolenie to za mało a holistyczny projekt za dużo wówczas proponujemy wsparcie w realizacji wyznaczonego celu, czyli

facylitację i wsparcie wdrożeniowe ułatwiające synchronizację prac zespołu i skupienie na realizacji celu poprzez:

 1. Podsumowanie analizy stanu obecnego – omówienie objawów, problemów, przyczyn i ich konsekwencji dla funkcjonowania organizacji
 2. Określenie kierunku rozwiązania
 3. Dodefiniowanie celu przedsięwzięcia
 4. Ustalenie zasad i kryteriów realizacji z sukcesem
 5. Zbudowanie planu działań ze skalą czasową uwzględniającego pokonanie przeszkód i aktualnie istniejących w realizacji blokad
 6. Ustalenie mechanizmu wczesnego ostrzegania, monitorowania przebiegu i reagowania – kierowania wsparcia zarządczego
 7. Rozdzielenie zadań, przydzielenie osób odpowiedzialnych
 8. Wsparcie wdrożeniowe
  • monitorowanie postępu
  • rozwiązywanie bieżących problemów/blokad w realizacji
  • rozwiązywanie konfliktów odpowiedzialność-uprawnienia – tzw. gaszenie pożarów
  • moderowanie procesu zmiany
  • pracę indywidualną z osobami zarządzającymi
  • budowanie mechanizmów działania i kompetencji samodzielnej realizacji tego typu przedsięwzięć w przyszłości
 9. Zrealizowanie z sukcesem!