Opinie uczestniczek i uczestników programów TOC w Edukacji w POLSCE
 

"Wszystkie narzędzia TOC doskonale służą do rozwiązywania problemów wychowawczych, społecznych, rodzinnych. Można je zastosować we wszystkich przedmiotach w szkole, na uczelni, w przedszkolu. Jest nauka, twórcze myślenie i doskonała zabawa."


"Narzędzia TOC:

    Rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe
    Rozszerza horyzonty
    Pozwalają na lepszą komunikację między ludźmi
    Pozwalają na łączenie wiedzy książkowej i doświadczenia życiowego"


"Narzędzia, które poznałam mają szerokie zastosowanie w szkolnictwie i w życiu. Zmuszają do myślenia, analizowania, wnioskowania. Pobudzają wyobraźnię. Umożliwiają poprawną komunikację, budują więź. Przygotowują  do „lepszego” funkcjonowania. Umożliwiają rozwiązywanie problemów, pobudzają do działania. Motywują do nauki i zmian w życiu."


"Uniwersalne narzędzia jeśli chodzi o wiek. Świetne do zastosowania przy gotowych tekstach, problemach zawartych w podręcznikach. Świetne do prowadzenia edukacji wychowawczej."


"TOC to rewelacyjne narzędzia myślowe! Świetnie sprawdzają się w pracy z osobami w różnym wieku (od przedszkola do osoby dorosłej) i dotyczą różnych aspektów naszego życia (od osobistych do zawodowych i społecznych)"


"Narzędzia pomagają w logicznym myśleniu. Można je wykorzystywać do realizowania elementów podstawy programowej i motywowania uczniów. Przydatne również do rozwiązywania różnego rodzaju konfliktów."


"Największym miłym doświadczeniem było przekonanie się, że narzędzia mogą zastosować do każdego zagadnienia – zarówno problemów wychowawczych, osobistych, jak i analizy treści programowych na każdym etapie życia."


"Sprawdza się w praktyce gdyż:

    Aktywizuje ucznia do działania
    Działanie to jest logiczne i prowadzi do konstruktywnych wniosków
    Działanie to wpływa na sposób myślenia teraz i na przyszłość, łamie bariery niemocy
    Działanie to w efekcie odnosi się do wiedzy (przyrost wiedzy) oraz emocji
    Rośnie stopień wykorzystania potencjału ucznia"

 
"Doskonale sprawdzają się w pracy szkolnej, zarówno dydaktycznej jak i wychowawczej. Rozwijają myślenie przyczynowo-skutkowe i wspierają zapamiętywanie treści przedmiotowych. W zakresie pracy wychowawczej pozwalają na ułatwienie współpracy między nauczycielem i uczniem oraz doskonale uświadamiają uczniowi konsekwencje jego zachowania (on sam do tego dochodzi)"


"Narzędzia te są:

    Wsparciem w procesie edukacji dla znanych i stosowanych przez nauczycieli metod aktywnych
    Zrozumiałe i proste w zastosowaniu
    Pomocne w rozwiązywaniu problemów i konfliktów
    Możliwe do wykorzystania na każdym etapie edukacyjnym
    Odbiorcami tych narzędzi mogą być osoby w każdym wieku"

 
"Narzędzia doskonałe. Można wykorzystać je na każdym poziomie wiekowym. Uczą logicznego myślenia, kojarzenia faktów, planowania, przewidywania konsekwencji swoich poczynań. Pokazują korzyści i zagrożenia podczas opracowywania określonych problemów."

 
"Narzędzia TOC oceniam bardzo wysoko, bo pozwoliły moim dzieciom inaczej spojrzeć na np.: konflikty. Zwrócić uwagę, że tak naprawdę najważniejsze jest zaspokojenie potrzeb, to one są właśnie motorem naszych działań."


"Narzędzia są bardzo przydatne w pracy dydaktycznej dlatego, że:

    Zmuszają do logicznego myślenia
    Koncentracji uwagi nad tekstem, z którym pracujemy
    Przyczyniają się do zrozumienia zachodzących zjawisk społecznych, wydarzeń historycznych
    Mogą pomóc w planowaniu, rozwiązywaniu problemów – konfliktów międzyludzkich"


"Narzędzia TOC wspaniale sprawdzają się w praktyce polonistycznej w sytuacji:

    Porządkowania informacji i jej oceny (w zakresie logicznym)
    Podsumowania działań bohaterów (postaci literackich i wziętych z życia)
    Przestawiania istoty konfliktów, co jest główną osią myślenia w literaturze
    Przedstawiania konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych postaci
    Rozwiązywania konfliktów wewnątrz zespołu
    Rozwiązywania problemów społecznych w lokalnych środowiskach"


"Są to narzędzia proste, przejrzyste, do wykorzystania dla wszystkich w każdym wieku. Pobudzają myślenie (twórcze). Aktywizują do pracy. Odblokowują do działania nieśmiałych, tych co zazwyczaj są z boku. Uczą odpowiedzialności za swoje czyny. Koncentrują się na treści zajęć. Uczą logicznego myślenia."


"Narzędzia TOC, zwłaszcza Drzewko Ambitnego Celu doskonale sprawdza się w pracy z dorosłymi, przy rozwiązywaniu problemów: rodzinnych, osobistych, etc. Pobudza kreatywność i daje poczucie sprawczości w kierowaniu swoim życiem. Świetnie wspiera dążenie do autonomii."

 
"Narzędzia są bardzo skuteczne. Uruchamiają logiczne myślenie i wyrabiają umiejętność argumentowania, młodzież dużo lepiej zapamiętuje także fakty. Dzięki nim uczymy precyzyjnie określać istotę problemu i skutecznie go rozwiązać."


"Narzędzia TOC stanowią swoiste rusztowanie pozwalające budować umiejętność krytycznego myślenia, oceny faktów, rozwiązywania konfliktów (biorąc pod uwagę dobro wszystkich stron uwikłanych w ów konflikt), jak również dążenia do postawionych przed sobą (ambitnych) celów."


"Dzięki możliwości poznania narzędzi TOC w inny sposób mogłem spojrzeć na moją dotychczasową pracę, uporządkować swoje własne refleksje. Otrzymałem wiedzę, którą zamierzam sprawdzić w praktyce szkolnej. Uważam, że uniwersalność TOC i profesjonalizm prowadzącej zajęcia pozwalają mi stwierdzić, że nigdy do tej pory nie miałem okazji w tak krótkim czasie tak daleko posunąć się do przodu w zakresie mojej wiedzy i umiejętności."


"Moja ocena kursu TOC jest bardzo wysoka. Wiedza i umiejętności, które wyniosłam z uczestnictwa są niezwykle przydatne do mojej pracy zawodowej – jako nauczyciela akademickiego. Niezwykle jasne tłumaczenie tekstu oraz zorganizowane ćwiczenia pozwalają ma na uatrakcyjnienie zajęć ze studentami. Bardzo wysoko oceniam kompetencje merytoryczne i komunikacyjne osób prowadzących. Z mojej obserwacji uczestników kursu i rozmów z nimi wynoszę, że uważają za bardzo ważne w swoich doświadczeniach pobyt na tym kursie. Chciałabym, aby z wiedzy na ten temat mogli skorzystać inni nauczyciele. Widzę również konieczność prowadzenia tych kursów w gronie nauczycieli akademickich. Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w tych zajęciach."


"Inaczej będę postrzegać sytuacje konfliktowe. Zdobyłam narzędzia za pomocą, których mogę „skutecznie” przekazywać treści, mogę od razu sprawdzić, czy uczeń przyswoił nowy materiał. Poznane narzędzia są uniwersalne czyli mogę je wykorzystywać zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym. Dzięki zajęciom uruchomiłam w swojej głowie nowy sposób myślenia."


"Zajęcia TOC są ciekawe i bardzo przydatne w pracy nauczyciela. Poznane narzędzia pozwalają na realizację ciekawych zajęć na lekcjach: aktywizują młodzież, motywują do działania, uczą myślenia. Zamierzam je wykorzystać zarówno na lekcjach mojego przedmiotu, jak i w pracy wychowawczej. Myślę, że są świetnym sposobem na rozwijanie własnej samoświadomości."


"Wiedza ta poszerzyła mój warsztat pracy. Myślę, że mogę te metody wykorzystywać w pracy z dziećmi przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Szczególnie ciekawe i odkrywcze było dla mnie zwrócenie uwagi na potrzeby, które kierują zachowaniem osób w konflikcie. Drzewko pozwala mądrze planować i wykorzystam je przy organizacji dużych projektów."


"Ciekawa forma prowadzenia zajęć, gotowość prowadzących do udzielania pomocy, rzeczowość, profesjonalizm, wyrozumiałość. Nowe interesujące techniki do wykorzystania w pracy – jedną już wykorzystałam :-) "


"Przy sprawnym wykorzystaniu narzędzi TOC jest duża szansa na urozmaicenie zajęć, przyspieszenie procesu uczenia przez uczniów praz istnieje możliwość wykorzystania ich w życiu codziennym."


"Prowadzący – profesjonaliści. Wiedza przekazana w sposób przystępny, rzeczowy. Narzędzia niewątpliwie pozwolą lepiej zrozumieć analizowany materiał oraz pomogą w rozwiązywaniu konfliktów. Czas spędzony twórczo, zajęcia niezwykle interesujące."


"Bardzo podobały mi się zajęcia: dużo się nauczyłam, dostałam świetne narzędzia, które na pewno wykorzystam w swojej pracy i nie tylko (w życiu prywatnym również), możliwość rozwiązywania konfliktów, stawiania realnych celów i ich osiągania."


"Poznałem nowoczesne narzędzia do nauki. Będę je stosował w swojej praktyce nauczycielskiej. Zajęcia spełniły moje oczekiwania. Poznałem inne tory myślenia. Jestem pod wrażeniem."


"Poznane narzędzia są bardzo pomocne w pracy z uczniami oraz w życiu osobistym. Spróbuję je przećwiczyć i z przyjemnością oraz zaciekawieniem będę uczestniczyć w następnych zajęciach."


"Na szkoleniu zdobyłam konkretne umiejętności. Poznane techniki będę starała się wykorzystywać w pracy. Jestem zadowolona ze sposobu prowadzenia zajęć, atmosfery. Wspaniały klimat, ciepło i wiele serdeczności „biło” od osób prowadzących."


"Zajęcia, w których uczestniczyłam pozwolą mi udoskonalić moją pracę zawodową, odpowiednio ukierunkować działania, rozwiązywać problemy zarówno w pracy jak i życiu rodzinnym."


"Wyniosłam wnioski do dalszej pracy: jako wychowawcy, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w grupie, argumentowanie, zwrócenie uwagi na potrzeby uczniów, niektóre elementy pomocne w pracy językowca."


"Zajęcia były prowadzone bardzo interesująco, ciekawie. Prowadzący w sposób jasny i zrozumiały przekazywał wiedzę.  Na pewno te wiadomości wykorzystam w swojej pracy."


"Zajęcia były bardzo interesujące. Prowadzący w sposób, jasny, zrozumiały przedstawili poszczególne narzędzia. Był czas na tłumaczenie wątpliwości, na wykonywanie ćwiczeń. Chcę kontynuować i rozszerzać swoją wiedzę w tym kierunku. Dziękuję! Brawo dla prowadzących."


"Zajęcia wprowadzające i odświeżające formy pracy z grupą. Na etapie gimnazjum jak najbardziej mogę zastosować drzewko ambitnego celu i chmurkę – na moim przedmiocie zdecydowanie rzadziej gałąź. Dobrze byłoby, gdyby od najmłodszych klas uczyć tych metod, gdyż w klasach wyższych dziecko jest wtedy w stanie szybciej analizować niektóre zadania i widzi celowość zastosowania pewnych technik."


"Wszystkie zaprezentowane narzędzia są bardzo ciekawe, widzę częściowy związek z innymi, które stosowałam wcześniej. Jednak w przypadku TOC postrzegam szeroki wachlarz możliwości, gdzie mogę być zastosowane. Myślę, że pomogą mi w pracy zawodowej, ale także wykorzystam w życiu prywatnym. Narzędzia ciekawe, zmuszają do bardzo dużej aktywności, wszechstronne – tego szukamy w nowoczesnej edukacji. Dziękuję za bardzo ciekawe szkolenie i miłą atmosferę."


"Zajęcia bardzo ciekawe, prowadzone w jasny sposób, bardzo dobry kontakt z prowadzącymi. Narzędzia przydatne do pracy, na pewno skorzystam zuch, chociaż muszę je dokładnie „przetrawić”."