TOC Consulting

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Akademia TOC Program

Program Akademii TOC


2-dniowe szkolenia otwarte

Każda z sesji stanowi samodzielną całość.
Jednak, jako, że TOC jest podejściem całościowym-holistycznym, zachęcamy do udziału w całości programu.
Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat udziału wydany przez Goldratt Schools i TOC Consulting.

 

Program październik 2017-czerwiec 2018 - edycja XVI

 

sesja

temat

ilość godzin

termin sesji

S1

Wprowadzenie do TOC

8

20 października 2017

16 marca 2018

S2

Narzędzia Logicznego Wnioskowania TOC

16

21-22 października 2017

S3

Zarządzanie zasobami ludzkimi i Zmianą w duchu TOC

14

25-26 listopada 2017

S4

TOC w Dystrybucji i Łańcuchu Dostaw

14

16-17 grudnia 2017

S5

Zarządzanie produkcją na zamówienie i na dostępność TOC

14

17-18 marca 2018

S6

Zarządzanie Projektami metodą Łańcucha Krytycznego

14

21-22 kwietnia 2018

S7

TOC w Marketingu i Sprzedaży

14

19-20 maja 2018

S8

Usprawnianie Produkcji - Miary TOC

14 9-10 czerwca 2018

 

Opinie, referencje i wyniki uczestników tutaj

 

S1. Wprowadzenie do TOC

Techniki usprawniania i zarządzania TOC z sukcesem wdrożone zostały w wielu firmach i tych wielkich (Intel, Boeing, ABB) i tych mniejszych. W sesji tej przedstawimy w formie wykładu i ćwiczeń, co leży u podstaw skuteczności TOC. Uczestnicy poznają:
założenia leżące u podstaw TOC
proces usprawniania TOC
narzędzia analizy TOC
i przykłady zastosowań TOC w różnych obszarach organizacji
oraz dowiedzą się o podstawowych różnicach pomiędzy TOC a innymi metodami zarządzania. dodatkowy opis

S2. Zarządzanie Produkcją na zamówienie i w produkcji na dostępność TOC

Czy środowiskiem produkcyjnym można zarządzać prościej, a pomimo tego uzyskiwać znacznie lepsze rezultaty? Odpowiedź na to pytanie uczestnicy sesji uzyskują sami zarządzając symulowanym środowiskiem produkcyjnym.  Uczestnicy poznają podstawowe elementy systemu zarządzania produkcją DBR (Drum Buffer Rope – Werbel Bufor Lina). Testują każdy z elementów rozwiązania na symulatorze komputerowym. Otrzymują wskazówki dotyczące praktycznego zastosowania tych elementów w rzeczywistym środowisku produkcyjnym. Zapoznają się z podstawowymi różnicami w zarządzaniu produkcją na zamówienie i produkcją na dostępność.

Dodatkowy opis

S3. Podstawowe Narzędzia Logicznego Wnioskowania TOC

W trakcie tych warsztatów uczestnicy w sposób aktywny poznają podstawowe Narzędzia Logicznego Wnioskowania TOC:

  • diagram analizy problemu (chmura)

  • drzewo logiczne

Przedstawionych będzie wiele praktycznych przykładów zastosowania powyższych narzędzi.

Dodatkowy opis

S4. Zarządzanie Projektami metodą Łańcucha Krytycznego

Uczestnicy warsztatów poznają elementy rozwiązania Łańcuch Krytyczny w środowisku jedno-projektowym. Uczestniczą w ćwiczeniach prezentujących główne koncepcje rozwiązania. Przekazane są także praktyczne wskazówki ułatwiające wdrożenie Łańcucha Krytycznego w rzeczywistym środowisku projektowym.

dodatkowy opis

S5. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Zmianą w duchu TOC

Podczas sesji prezentowane są zastosowania Narzędzi Logicznego Wnioskowania w kierowaniu ludźmi. Przedstawiony będzie szereg praktycznych przykładów. Uczestnicy będą rozwiązywać problemy, z którymi spotykają się na co dzień w firmie.

dodatkowy opis

S6. Marketing i Sprzedaż TOC

Podczas tej sesji Akademii TOC zajmiemy się wyzwaniami stojącymi przed Marketingiem i Sprzedażą – jak zidentyfikować właściwe rynki, poinformować je o naszym produkcie, usłudze i doprowadzić do rozpoczęcia długotrwale korzystnej współpracy.

dodatkowy opis

S7. TOC w Dystrybucji i Łańcuchu Dostaw

Podczas tej sesji Akademii TOC zajmiemy się środowiskiem dystrybucyjnym -przedyskutujemy jego aktualne wyzwania, mechanizmy i problemy, wskażemy kierunek rozwiązania TOC umożliwiający rozpoczęcie długotrwale korzystnej współpracy, a następnie przećwiczymy wprowadzanie kolejnych elementów rozwiązania na symulatorze dystrybucyjnym.

dodatkowy opis

S8. Usprawnianie Produkcji - Miary TOC

Warsztaty składają się z dwóch części. W pierwszej uczestnicy poznają podstawowe miary i procedury Księgowości Przerobu. W drugiej w ćwiczeniach praktycznych z symulatorem testują funkcjonowanie nowych miar w różnych procesach decyzyjnych. Przekazywane są także praktyczne wskazówki ułatwiające wdrożenie miar TOC.

dodatkowy opis

 

Lokalizacja
Wszystkie sesje Akademii TOC odbędą się w Warszawie

Czas trwania
sesje odbywają się w weekendy: w soboty 10:30-18:00, w niedziele 8:30-13:30 (Narzędzia TOC do 16:00)

Osoby zainteresowane szkoleniami w tygodniu prosimy o kontakt z Agnieszką Szepielow Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Cena oraz warunki płatności

Cena uczestnictwa wynosi:

1500 złotych netto (1845zł brutto) – uczestnictwo w  jednej sesji 2-dniowej
400 złotych netto (492zł brutto) – 1-dniowa sesja wprowadzenie do TOC (S1)

PAKIETY RABATOWE:

  • całość (łącznie 15 dni) płatne w przedpłacie 8000zł +23%VAT (9840zł brutto) – możliwe jest wykupienie przez firmę pakietu i delegowanie na wybrane sesje osób z różnych działów
  • Wprowadzenie do TOC + 3 wybrane sesje dwudniowe (łącznie 7 dni) - 4200zł+VAT (5166zł brutto)


Opłata obejmuje:

Udział w sesjach (wybranej sesji) Akademii TOC
Materiały do sesji
Przerwy kawowe
W sesjach produkcyjnych - licencja na użytkowanie symulatora produkcyjnego GSim – książka z płytą instalacyjną – 'Production the TOC Way'
Wydanie certyfikatu Goldratt Schools i TOC Consulting ukończenia lub udziału w wybranych sesjach Akademii TOC

Cena programu nie obejmuje:
Kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników

Decyduje kolejność zgłoszeń
Wpłaty należy dokonać na podstawie faktury na konto:
TOC Consulting S.C.
ul. Litawora 7
03-606 Warszawa, Polska
mBank
Nr konta: 89 1140 2004 0000 3802 7522 2580