Doradztwo

Zarabiaj zwiększając jednocześnie zysk, zwrot z inwestycji i przepływy pieniężne.

Jesteśmy firmą doradczo–szkoleniową działającą na rynku polskim od 2000 roku i od początku swojej działalności związaną z osobą twórcy TOC – Teorii Ograniczeń (ang. Theory of Constraints) – dr Elim Godrattem. Wiedzę i umiejętności nabywaliśmy więc bezpośrednio u źródła.

Zainicjowaliśmy TOC w Polsce, wdrażamy, doradzamy, nauczamy podejścia, narzędzi, aplikacji TOC, popularyzujemy, wydajemy książki, bierzemy aktywny udział w tworzeniu środowiska TOC w Polsce i na świecie.

Prowadzimy holistyczne projekty usprawniające i oferujemy wsparcie wdrożeniowe współpracując z firmami różnych branż. Wspieramy naszych klientów w budowaniu i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej opartej na operacyjnej niezawodności i skutecznej jej sprzedaży.

Wyróżniają nas:

  • szybkie efekty – znacząca poprawa wyników operacyjnych i finansowych w przeciągu tygodni i miesięcy a nie lat,
  • analiza przedwdrożeniowa jest bezpłatna,
  • wynagrodzenie w znacznej mierze uzależnione od wyników.