Zarządzanie projektami metodą Łańcucha Krytycznego

Zarządzenie Projektami według TOC - ŁAŃCUCH KRYTYCZNY - (CCPM - Critical Chain Project Management)

Istnieje możliwość zorganizowania warsztatu zamkniętego, dedykowanego u Państwa w firmie - zapytaj aszepielow@toc-consulting.pl

najbliższe szkolenie otwarte 10-11 października 2023 - przejdź do zgłoszenia
 
"[...]Po powrocie ze szkoleń z nowym zapałem kontynuowaliśmy rozpoczęte już wcześniej prace związane z wykorzystaniem TOC w projektach i produkcji. Po kilku miesiącach prac w projektach i wdrażaniu metodyki CCPM otrzymaliśmy niewiarygodne przyspieszenie realizacji  prac projektowych sięgające 85% skrócenia pierwotnie zakładanego czasu projektowania bazującego na naszych wcześniejszych doświadczeniach. Stan ten utrzymuje się nadal [...]" Mariusz Czarnecki, Dyrektor ds. Informatyki, PREVAC sp. z o.o.

"Projekty chyba jednak można kończyć w terminie"

"Niby znałem mechanizmy powodujące opóźnienia w projektach, przeciąganie budżetu i zmiany specyfikacji , znałem je tak dobrze, że wydawało mi się, że nie da się z nimi nic zrobić. Żeby nie powiedzieć, że się myliłem ;-) powiem, że teraz widzę to ZUPEŁNIE INACZEJ!"

Opinie, referencje i wyniki tutaj
 

WYZWANIA

Jak poprawić Terminowość ?
punkt wyjścia - 0-25%, rezultat końcowy to 80-100%

To naprawdę możliwe!

Jak uzyskać skrócenie czasu projektów o 20-50%?

Jak uzyskać większe zyski bez dodatkowych inwestycji?

 

KORZYŚCI i EFEKTY

 
Korzyści z zarządzania projektami według TOC:

 • wyraźnie lepsza terminowość!!!
 • sprawne raportowanie przebiegu prac w trakcie realizacji projektu
 • wzrost przychodów ze sprzedaży: wartość realizowanych projektów może wzrosnąć 30-50%
 • lepsza komunikacja zespołu projektowego
 • jasność priorytetów
 • jasne procedury
 • sprawny przepływ informacji
 • poprawa komunikacji
 • poprawa wiarygodności i wizerunku firmy
 • lepsza atmosfera współpracy
   
FORMA

Warsztaty prowadzone są metodami aktywnymi:

Uczestnicy warsztatów poznają elementy rozwiązania Łańcuch Krytyczny (Critical Chain Project Management - CCPM) w środowisku jedno-projektowym. Uczestniczą w ćwiczeniach prezentujących główne koncepcje rozwiązania.

Przekazane są także praktyczne wskazówki ułatwiające wdrożenie Łańcucha Krytycznego w rzeczywistym środowisku projektowym.

 

LITERATURA


sugerowane sesje poprzedające: Wprowadzenie do TOC