Narzędzia Logicznego Wnioskowania

Istnieje możliwość zorganizowania warsztatu zamkniętego, dedykowanego u Państwa w firmie - zapytaj aszepielow@toc-consulting.pl

najbliższe szkolenie otwarte - zapytaj termin wktótce

kolejne sesje XXII Akademii TOC - przejdź do zgłoszenia

"Skuteczność - oto czego się nauczyłem"

"Serdecznie dziękuję za mile i bardzo pożytecznie spędzony czas w trakcie ostatniej sesji Akademii TOC.
Mimo, że wcześniej czytałem nt. narzędzi TOC , nie mogłem sobie z nimi poradzić. Brakowało mi, jak się dopiero na zajęciach okazało, pewnego istotnego elementu - świadomości, że narzędzia to tylko wsparcie pewnych procesów myślowych. Posługiwanie się nimi w oderwaniu od procedur w tych procesach, nie ma większego sensu. Zajęcia bardzo mi pomogły, usystematyzowały to, co już wiem, dostarczyły nowej wiedzy, ale, żeby nie było zbyt słodko, odsłoniły następny obszar niekompetencji. I znów trzeba się uczyć." Tadeusz Hajnowski Prezes Zarządu, Tester Sp. z o.o.

"Narzędzia Logicznego Wnioskowania Teorii Ograniczeń pomagają w widzeniu, a nawet uczą prawidłowego widzenia otaczającej rzeczywistości (zawodowej i osobistej). (...) Zastosowałem już kilkakrotnie narzędzia TOC do ważnych dla mnie problemów osobistych oraz zawodowych, i rzeczywiście rozbicie fałszywych założeń w moim wcześniejszym myśleniu jest w pewnym sensie uczuciem przyjemnego "wyzwolenia". Pozwala też robić nie drobne usprawnienia, a "skoki kwantowe." Cezary Ciecieląg
więcej opinii i referencji tutaj

 

PROGRAM

Narzędzia TOC mają zastosowanie praktycznie w każdym obszarze naszego życia.

Stosujemy je w naszej praktyce doradczej zarówno podczas analizy jak i w procesie wdrożenia.

Na tej sesji Akademii TOC poznamy i przećwiczymy:

Diagram Analizy Konfliktu (tzw. Chmura) – ułatwia:

 • obiektywne spojrzenie na sytuację konfliktową
 • dostrzeżenie możliwych rozwiązań - tak, liczba mnoga, zwykle jest więcej niż jedno dobre
 • podejmowanie decyzji

 

Druid – pomaga:

 • opisać powtarzający się wzorzec postępowania
 • znaleźć drogę wyjścia z błędnego koła wymuszonych działań

 

Diagram Planowania Ogólnego (tzw. Drzewo Ambitnego Celu) pozwala:

 • urealnić nawet najbardziej ambitne cele
 • zbudować drogę dojścia do nich
 • zbudować powiązania między sytuacją obecną, a bardziej pożądaną sytuacją w przyszłości

 

Gałąź Negatywnych Konsekwencji umożliwia:

 • usystematyzowanie wiedzy i intuicji o możliwych negatywnych skutkach planowanych działań
 • jasne komunikowanie zastrzeżeń i uwag dotyczących pomysłu, inicjatywy
 • znalezienie sposobu uniknięcia skutków ubocznych i cieszenia się pełnią korzyści rozwiązania

 

DLA KOGO


Narzędzia te mają szerokie zastosowanie zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

W firmach są przydatne osobom na różnych szczeblach organizacji:

 • kierownikom zespołów
 • członkom zespołów
 • właścicielom firm
 • pracownikom poszczególnych działów (m.in.: produkcja, dystrybucja, marketing, sprzedaż)
 • osobom zajmującym się sprawami personalnymi w firmie
 • osobom odpowiedzialnym za rozwój organizacji
   
ZASTOSOWANIA


Narzędzia te pozwolą w Twojej firmie na:

 • bardziej obiektywne przyjrzenie się sytuacji konfliktowej oraz jej przyczynom
 • rozwiązanie konfliktów pomiędzy pracownikami w sposób satysfakcjonujący i skuteczny
 • zapobieganie sytuacjom konfliktu w przyszłości
 • synchronizację pracy wszystkich działów
 • udaną współpracę na poziomie zarówno jednostek, jak i całych działów
 • efektywne podejmowanie trafnych decyzji
 • wyznaczanie ambitnych celów
 • wytyczanie dróg ich osiągania
 • budowanie szczegółowych i adekwatnych planów przedsięwzięć
 • dosięganie celów, które dotąd wydawały się niedostępne
   
EFEKTY


Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 • przedstawić graficznie, w sposób czytelny także dla innych, diagram analizy konfliktu
 • sprawnie i efektywnie podejmować decyzje (analizując własne dylematy oraz konflikty interesów w organizacji)
 • wspomagać innych członków zespołu w podejmowaniu decyzji
 • prowadzić mediacje pracownicze
 • godzić interesy różnych działów (np. sprzedaż– produkcja)
 • za pomocą Diagramu Planowania Ogólnego ilustrować ambitne cele w sposób zrozumiały dla całego zespołu
 • wyznaczać cele pośrednie najbardziej adekwatne do zamierzonego celu
 • budować przemyślane i skuteczne plany przedsięwzięć na każdym szczeblu

Znajomość Podstawowych Narzędzi TOC stanowi wartość samą w sobie, a jednocześnie może stanowić wstęp do wielu ścieżek rozwoju, takich jak:

 • opanowanie Zaawansowanych Narzędzi TOC
 • kształcenie w zakresie zarządzania produkcją, dystrybucją, finansami, zasobami ludzkimi
 • wdrażanie projektu usprawniającego w firmie
 • podjęcie coachingu menadżerskiego

LITERATURA
 • "Wolność wyboru" - E.Goldratt, E.Goldratt-Ashlag
 • "Zasady TOC" - Y.Ashlag
 • "Jak bawić się i uczyć z pasją. Zastosowanie narzędzi myślowych TOC w pracy z dziećmi" - D.Kamińska
 • "Yani's goal"

 

sugerowane sesje poprzedzające: Wprowadzenie do TOC