TOC w marketingu i sprzedaży

Istnieje możliwość zorganizowania warsztatu zamkniętego, dedykowanego u Państwa w firmie - zapytaj aszepielow@toc-consulting.pl

najbliższe szkolenie otwarte 14-15 listopada 2023 - przejdź do zgłoszenia

"Wdrażam ten sposób podejścia do procesu sprzedaży natychmiast"

"Oferujemy teraz skrócony czas dostawy po cenach premium i bardzo dobrze wpływa to na wzrost zysku"

Opinie, referencje i wyniki tutaj

WYZWANIA

Co jeśli możemy wyprodukować i dostarczyć znacznie więcej niż potrzebują aktualnie nasi obecni klienci?
Co jeśli możemy zrealizować więcej projektów niż do tej pory?
Co jeśli dostępność w naszych magazynach jest wyższa i możemy zrealizować więcej zamówień?

Kiedy w wyniku dokonanych usprawnień nastąpiła znacząca poprawa wyników operacyjnych a nasi obecni i potencjalni klienci jeszcze o tym nie wiedzą i nie kupują od nas więcej nasze zyski wcale nie rosną!

Cytując Boba, bohatera książki Cel, kierownika produkcji "... to już problem marketingu…"

Słusznie – swoją przewagę konkurencyjną trzeba umieć zaprezentować i sprzedać!

A co jeśli mimo tej konieczności widzimy też inne niepożądane efekty:

 • słaba skuteczność zamiany kontaktów na okazje
 • więcej kontaktów niż dział sprzedaży jest w stanie skutecznie obsłużyć – utrata okazji
 • zbyt długie cykle sprzedaży
 • oferta nie odróżniająca się od konkurencji
 • nierówne obciążenie zespołu sprzedażnego

Potrzebny jest skuteczny sposób!

 

CEL

Podczas tej sesji Akademii TOC zajmiemy się wyzwaniami stojącymi przed Marketingiem i Sprzedażą – jak zidentyfikować właściwe rynki, poinformować je o naszym produkcie, usłudze i doprowadzić do rozpoczęcia długotrwale korzystnej współpracy.

Celem sesji jest zapoznanie uczestników z podejściem TOC do:

 • segmentacji rynku według określonych kryteriów
 • konfliktu między warunkami a potrzebami
 • tworzenia oferty nie do odrzucenia (tzw. „mafia offer”) – zarówno dla klientów jak i dostawców i partnerów biznesowych
 • sposobu prezentowania i sprzedaży oferty wygrany-wygrany-wygrany
 • tworzenia, monitorowania i usprawniania procesu sprzedaży

 

Podczas tej sesji Akademii TOC będziemy podnosić umiejętności w zakresie identyfikowania okazji tam gdzie ich dotąd nie dostrzegaliśmy.

Uczestnicy poznają:

 • sposób identyfikowania istotnych potrzeb swoich odbiorców
 • kroki prezentowania oferty wygrany-wygrany-wygrany zwiększającej szanse na długotrwałą, korzystną współpracę
 • miarodajny sposób mierzenia wyników działu sprzedaży
 • efektywny sposób usprawniania wyników działu sprzedaży

 

KORZYŚCI i EFEKTY

Korzyści ze stosowania podejścia TOC w Marketingu i Sprzedaży:

 • jasno określone rynki
 • zrozumienie jak oferta zaspakaja potrzeby klientów
 • skuteczny, wizualny system monitorowania lejka sprzedaży
 • wysoka jakość kontaktów/leadów
 • wzrost skuteczności spotkań sprzedażnych (80-100%)
 • większa przewidywalność wyników sprzedaży
 • sprzedaż skupiona na wzroście przerobu (przepustowości) a nie na produkcie
 • redukcja ilości produktów sprzedawanych po obniżonych cenach
 • cele indywidualne i grupowe jasno określone i osiągane

DLA KOGO

Dla kogo jest ta sesja:

Sesja kierowana jest do osób zarówno związanych bezpośrednio z zagadnieniami marketingu i sprzedaży:

 • właściciele firm
 • dyrektorzy marketingu
 • dyrektorzy sprzedaży
 • pracownicy działów marketingu i sprzedaży
 • konsultanci biznesowi

oraz, jako, że atrakcyjną ofertę można stworzyć również dla dostawców i organizacji współpracujących:

 • osoby zarządzające działami zaopatrzenia

jak również

 • osoby, które zajmują się tzw. sprzedażą wewnętrzną, czyli na co dzień ‘sprzedają’ pomysły, pozyskując ludzi do realizacji przedsięwzięć (osoby zarządzające, kierownicy projektów).

 

LITERATURA

sugerowane sesje poprzedzające: Wprowadzenie do TOC