TOC w marketingu i sprzedaży

Istnieje możliwość zorganizowania warsztatu zamkniętego, dedykowanego u Państwa w firmie - zapytaj aszepielow@toc-consulting.pl

najbliższe szkolenie otwarte 8-9 czerwca 2024 - przejdź do zgłoszenia

"Teraz faktycznie zarządzam sprzedażą, wcześniej, trochę wstyd się przynać, sprowadzało się to bardziej do analiz post factum"

"Wdrażam ten sposób podejścia do procesu sprzedaży natychmiast"

"Zyskaliśmy bezcenne informacje i rozumienie rynku, Marketing ma nową postać i znaczenie a my mechanizmy skupienia się na tym co faktycznie przełoży się na zysk i się przekłada! :-)"

Opinie, referencje i wyniki tutaj

WYZWANIA

najczęściej wymieniane wyzwania:

 • brak nowych kontaktów i okazji sprzedażowych lub przeciwnie
 • więcej kontaktów niż możemy skutecznie obsłużyć – utrata okazji (np. po targach)
 • słaba skuteczność zamiany kontaktów na okazje
 • zbyt długie cykle sprzedaży
 • oferta nie odróżniająca się od konkurencji
CEL

Podczas tej sesji Akademii TOC zajmiemy się wyzwaniami stojącymi przed Marketingiem i Sprzedażą:

 • jak zidentyfikować właściwe rynki
 • poinformować je o naszym produkcie, usłudze
 • doprowadzić do rozpoczęcia długotrwale korzystnej współpracy.

Celem sesji jest zapoznanie uczestników z podejściem TOC do:

 • segmentacji rynku według określonych kryteriów
 • tworzenia oferty nie do odrzucenia (tzw. „mafia offer”) – zarówno dla klientów jak i dostawców i partnerów biznesowych
 • sposobu prezentowania i sprzedaży oferty wygrany-wygrany-wygrany
 • tworzenia, monitorowania i usprawniania procesu sprzedaży
KORZYŚCI i EFEKTY

Korzyści ze stosowania podejścia TOC w Marketingu i Sprzedaży:

 • jasno określone rynki
 • zrozumienie jak oferta zaspakaja potrzeby klientów
 • skuteczny, wizualny system monitorowania lejka sprzedaży
 • wysoka jakość kontaktów/leadów
 • wzrost skuteczności spotkań sprzedażnych (80-100%)
 • większa przewidywalność wyników sprzedaży
 • sprzedaż skupiona na wzroście przerobu (przepustowości) a nie na produkcie
 • redukcja ilości produktów sprzedawanych po obniżonych cenach
 • cele indywidualne i grupowe jasno określone i osiągane
DLA KOGO

Sesja kierowana jest do osób zarówno związanych bezpośrednio z zagadnieniami marketingu i sprzedaży:

 • właściciele firm
 • dyrektorzy marketingu
 • dyrektorzy sprzedaży
 • pracownicy działów marketingu i sprzedaży
 • konsultanci biznesowi

oraz, jako, że atrakcyjną ofertę można stworzyć również dla dostawców i organizacji współpracujących:

 • osoby zarządzające działami zaopatrzenia

jak również

 • osoby, które zajmują się tzw. sprzedażą wewnętrzną, czyli na co dzień ‘sprzedają’ pomysły, pozyskując ludzi do realizacji przedsięwzięć (osoby zarządzające, kierownicy projektów).

 

LITERATURA
 • "Cel II - to nie przypadek" - E.Goldratt
 • "Maszynka do zarabiania pieniędzy" -R.Klapholz, A.Klarman

sugerowane sesje poprzedzające: Wprowadzenie do TOC