Prowadzący

Prowadzacy są praktykami TOC, wykladowcami Goldratt Schools i Ekspertami TOC certyfikowani przez TOCICO (Miedzynarodowa Organizacja Certyfikujaca z TOC)

 

 Agnieszka Szepielow


Teorię Ograniczeń – TOC – praktykuje, popularyzuje i wdraża od 2000 roku.

Pracuje jako konsultant i coach realizując projekty usprawniające w oparciu o TOC.  W ramach inicjatywy Goldratt Consulting Viable Vision wdrożyła Rozwiązania w Sprzedaży (Solution For Sales).

Jest wykładowcą Goldratt Schools – realizuje programy edukacyjne takie jak studia podyplomowe Zarządzanie Ograniczeniami, Akademię TOC, kursy eksperckie TOC zarówno w Polsce jak i na świecie m.in. w USA, Indiach, UK, RPA.

Zaangażowana w działania TOC w Edukacji (TOC for Education – TOCFE) oraz program TOC dla młodych Odyssey. W swojej podróży TOC inspiruje zmianę z ‘co myśleć’ na ‘jak myśleć’ i pomaga innym odkrywać i odblokowywać ich potencjał.

Certyfikowana przez TOCICO (Theory of Constraints International Certification Organization – Międzynarodowa Organizacja Certyfikująca w Teorii Ograniczeń), Goldratt Schools oraz TOCFE.

Ukończyła Wydział Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim. Odbyła kurs trenerski i train-a-trainer na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno Przyrodniczych (MISMaP) oraz liczne kursy podnoszące kwalifikacje TOC w ramach Goldratt Group na poziomach eksperckich i train the trainer w obszarach:

-         Thinking Processes (Narzędzia Logicznego Wnioskowania)
-         Supply Chain and Logistics (Łańcuch Dostaw - Dystrybucja)
-         Operations (Rozwiązania Produkcyjne)
-         Strategy and Tactics (Strategia i Taktyka)
-         Critical Chain Project Management - (Zarządzanie Projektami metodą Łańcucha Krytycznego)
-         Finance and Measurements (Finanse i Miary)
-         Managing People (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi)
-         Managing Change (Zarządzanie Zmianą)-         Marketing
-         Sales (Sprzedaż) – ekspercki kurs Solutions For Sales ™ (Rozwiązania w Sprzedaży)

Współwłaścicielka TOC Consulting (dawniej Werbel) – pioniera TOC na polskim rynku.

„Stabilne rozwiązanie
w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości
nie może być statyczne”

 

Krzysztof Abramowski

 
Od roku 2000 popularyzuje i wdraża metody zarządcze oparte na Teorii Ograniczeń.

Odbył trening i uzyskał tytuł Jonah.

Jest współzałożycielem TOCICO (Theory of Constraints International Certification Organization – Międzynarodowej Organizacji Certyfikującej w Teorii Ograniczeń) certyfikowanym w obszarach:

-          Narzędzi Logicznego Wnioskowania (TOC Thinking Processes)
-          Łańcucha Dostaw i Logistyki (TOC Supply Chain Logistics)
-          Łańcucha Krytycznego (Critical Chain Project Management).

Zaangażowany również w działania TOC w Edukacji (TOCFE – TOC for Education).

Ukończył Politechnikę Warszawską, Wydział Elektroniki.

Był współzałożycielem firmy JBA Polska – jednego z głównych dostawców systemów ERP w latach 90-tych – i przez wiele lat z sukcesami zarządzał jej Działem Sprzedaży.

Opublikował szereg artykułów o Zarządzaniu Projektami metodą Łańcucha Krytycznego (Critical Chain Project Management – CCPM). Wydał pierwsze polskie wersje książek E.Goldratta „Cel” i „Łańcuch Krytyczny”.

Obecnie wdraża projekty usprawniające w oparciu o TOC w polskich i brytyjskich przedsiębiorstwach. Jest wykładowcą Goldratt Schools.

Krzysztof jest współwłaścicielem TOC Consulting (d. Werbel) – pierwszej firmy TOC na polskim rynku, współpracuje z Goldratt UK – brytyjską firmą specjalizującą się we wdrażaniu kompleksowych rozwiązań TOC.