Piotr Rozwadowski
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, Belos-PLP S.A.
Spotkałem w swojej karierze wielu konsultantów biznesowych i operacyjnych, sam w przeszłości również byłem sporadycznie konsultantem. Żadne z moich doświadczeń nie przystaje do Goldratt UK(Levee) i TOC Consulting. Trafił nam się tandem wyjątkowy, który na początku postawił poprzeczkę wyżej niż oczekiwaliśmy czyli wyżej niż oczekiwał klient, oparł swoje wynagrodzenie w znakomitej większości o success fee, następnie ciężko pracował ramię w ramię z nami nad osiągnięciem celów a po ich osiągnięciu i zakończeniu projektu wspierał nas by utrzymać długofalowo wyniki osiągnięte w projekcie.
Goldratt UK (Levee) i TOC Consulting to według mnie najwyższa światowa półka konsultantów z zakresu TOC a prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu z takimi konsultantami jest bardzo wysokie. Nie warto tracić czasu ani pieniędzy na kogoś słabszego.


Piotr Jacewicz
Wiceprezes Zarządu Sanito Sp.z o.o.
Chcemy wyrazić swoje zadowolenie z wysokiej jakości usług świadczonych przez Panią Agnieszkę Szepielow z firmy TOC Consulting w zakresie usprawniania procesów.
Udało się zrealizować cel współpracy - przygotowanie organizacji do realizacji dużych projektów, przygotować strukturę i procedury do ich obsługi. Prowadzone działania stworzyły podstawę i przygotowały pole kolejnych usprawnień, i już na chwile obecną możliwy był 3-krotny wzrost obrotów a planowany jest dalszy dynamiczny wzrost.
Firma TOC Consulting jest godnym polecenia partnerem, z którym zamierzamy współpracować w przyszłości.


Tomasz Dąbrowski
Prezes Zarządu KDS Sp.z o.o.
Firma KDS Sp.zo.o. miała okazję współpracować z Panią Agnieszką Szepielow z firmy TOC Consulting.
Pani Agnieszka Szepielow uczestniczyła jako konsultant we wdrażaniu teorii ograniczeń w naszej firmie.
W ciągu roku współpracy udało się zwiększyć zyskowność o 30%, podnieść poziom terminowości dostaw o 25% oraz zdecydowanie polepszyć przepływ informacji w naszej organizacji.
Doświadczenie i duże zaangażowanie Pani Agnieszki Szepielow pozwoliło sprawnie przejść cały proces.
Firma KDS Sp. z o.o. rekomenduje usługi Pani Agnieszki Szepielow jako skutecznego konsultanta i rzetelnego partnera.

 
Mariusz Czarnecki
Dyrektor ds. Informatyki PREVAC Sp. z o.o.
"TOC to nie tylko metody zarządzania, to bardziej filozofia, sposób patrzenia, który zmienia nasze dotychczasowe przekonania w wielu aspektach naszego życia zarówno zawodowego, jak i osobistego.
Przed udziałem w szkoleniach byłem już po lekturze kilku pozycji książkowych, artykułów i wykładów internetowych z cyklu Teorii Ograniczeń, ale dopiero zawartość merytoryczna tych szkoleń, sposób ich prowadzenia oraz świetne przygotowanie Prowadzących pozwoliły mi na pełniejsze zrozumienie wielu zagadnień zarządzania i kultury TOC.
Po powrocie ze szkoleń z nowym zapałem kontynuowaliśmy rozpoczęte już wcześniej prace związane z wykorzystaniem TOC w projektach i produkcji. Po kilku miesiącach prac w projektach i wdrażaniu metodyki CCPM otrzymaliśmy niewiarygodne przyspieszenie realizacji  prac projektowych sięgające 85% skrócenia pierwotnie zakładanego czasu projektowania bazującego na naszych wcześniejszych doświadczeniach. Stan ten utrzymuje się nadal :)
Prace produkcyjne z wdrożeniem TOC w produkcji nadal trwają i jak tylko będziemy mieć ich wyniki chętnie się nimi podzielimy."


Adam Salamon, Production Director
Prevac Sp. z o.o.
Szkolenia prowadzone przez Firmę TOC Consulting dają zupełnie inne spojrzenie na rzeczywistość. Wiele z problemów produkcyjnych daję się rozwiązywać stosunkowo prostymi mechanizmami. Filozofia TOC wskazuje w jasny sposób, na których odcinkach należy się skoncentrować. Ćwiczenia praktyczne prowadzone podczas zajęć bardzo trafnie oddziałują na uczestników i dają bodźce do wdrożenia nowej filozofii na własnym obszarze produkcyjnym. Po wprowadzeniu TOC uzyskano znaczne skrócenie czasu przepływu zleceń przez warsztat produkcyjny, poprawie uległa także terminowość dostaw. Bardzo istotnym aspektem jest także zmniejszenie liczby zleceń będących w trakcie produkcji co daje większą przejrzystość i daje możliwość kierowania się bodźcami wizualnymi. Na pierwszy rzut oka widać na jakich odcinkach nastąpiło spiętrzenie produkcji. Ta metoda zarządzania wydaje się być bardzo trafioną dla naszego projektowego profilu produkcji.


Piotr Kopacz
Prokurent, Altha Powder Metallurgy
Teoria ograniczeń okazała się podejściem dużo bardziej dojrzałym i systematycznym a do tego znacznie skuteczniejszym niż metody stosowane dotychczas. Skuteczność TOC polega na jej prostocie i logicznej analizie otaczającej nasz rzeczywistości.

Wg mnie największą praktyczną zaletą TOC jest dopasowanie rozwiązań do praktycznych potrzeb przedsiębiorców. TOC udało się wyzbyć mentalności która w wielu obszarach stawała się barierą blokującą rozwój firmy.

W rezultacie w ramach teorii ograniczeń udało się nam zmienić nastawienie zespołu i skierować całą energię z „blokowania” na rozwój i wdrażanie nowych projektów. Z całą odpowiedzialnością stwierdzam iż po Akademii TOC bezpowrotnie zmieniliśmy sposób zarządzania firmą a każde pojawiające się ograniczenie stało się „tylko” jednym z elementów z jakim należy się zmierzyć.

Serdecznie polecam Akademię TOC

Rezultaty przedstawiają się następująco:

    Zwiększenie produkcji o 23%
    Terminowość z 75% do 97%
    Zmniejszenie braków o 1,12%
    Zwiększenie rentowości o 2,76%
    Mniejszy chaos na produkcji  „niemierzalne”…

.. i wciąż poprawiamy


Maciej Tomaszewski
Koordynator Projektów CRM, Pivotal Polska
Nie polecam Akademii TOC osobom, które niczego nie zamierzają zmieniać zarówno w swojej organizacji jak i w życiu osobistym.  Po uczestnictwie w cyklu warsztatów Akademii, zaczyna się patrzeć inaczej na świat i mechanizmy, które nim żądzą. Narzędzia, które poznają uczestnicy podczas kolejnych sesji Akademii TOC pokazują im, że otoczenie, wychowanie i ogólnie przyjęte paradygmaty nie powinny być przyjmowane bez jakiejkolwiek refleksji przy podejmowaniu decyzji, zarówno tych biznesowych jak i osobistych.

Decydując się na uczestnictwo w Akademii TOC byłem już po wcześniejszej lekturze kilku książek Goldratta oraz miałem już pojęcie na temat stosowania najbardziej popularnych narzędzi zarządczych, takich jak CCPM czy DBR. Podobała mi się ich prostota i innowacyjność, jednak traktowałem te narzędzia na równi z innymi popularnymi metodykami takimi jak Lean czy SixSigma. Podczas uczestnictwa w Akademii TOC odkryłem, że teoria ograniczeń to coś więcej niż kolejna metodyka zarządzania. Jest to cała filozofia, która zamiast konkurować z innymi metodykami powinna być stosowana przez menedżerów jako punkt wyjścia przed podjęciem decyzji jaką metodykę wybrać do rozwiązania problemów biznesowych.

Akademia pozwala dodatkowo odkryć, że to wcale nie twarde narzędzia tylko te miękkie są największą siłą TOC i stoją u podstaw każdego innego rozwiązania TOC. W dzisiejszym turbulentnym środowisku biznesowym trafne podejmowanie decyzji i gaszenie pożarów staje się coraz ważniejszą kompetencją menedżerską. Narzędzia logicznego wnioskowania w połączeniu z systematycznym podejściem uzgadniania rozwiązania problemu pozwalają wychodzić poza utarte schematy, odkrywać nowe horyzonty kreatywności i rozwiązywać konflikty. Na co dzień pracuję w reżimie projektowym przy wdrożeniach systemów informatycznych optymalizujących procesy biznesowe. Narzędzia TOC są proste w stosowaniu a dzięki pewnej systematyce stosowania możliwe było wprowadzenie ich do pracy w zespołach projektowych oraz w warsztatach analitycznych u klientów.

W efekcie zastosowania narzędzi logicznego wnioskowania w pracy zespołowej osiągnięto:

    poprawę komunikacji w zespole poprzez uświadomienie i skupienie na podstawowych problemach do rozwiązania,
    obniżenie poziomu konfliktów dzięki znajomości chmury przez większość członków zespołu,
    eliminacja niektórych ryzyk projektowych we wcześniejszych etapach projektu,
    zmniejszenie oporów przed zmianą dzięki narzędziom uzgadniania rozwiązania,
    w fazie retrospekcji kończonych projektów polepszenie wyciągania wiedzy na potrzeby organizacji przyszłych projektów.


Konrad Grondek
Dyrektor Produkcji, branża motoryzacyjna
"To zdumiewające, że na szkoleniu z zakresu produkcji, przedsięwzięć, dystrybucji, marketingu pokazywane są narzędzia, które są podstawą rozwiązań z tych obszarów,  a jednocześnie można je zaliczyć do "miękkich umiejętności" mających zastosowanie w wielu obszarach, także w życiu prywatnym. Wiele ćwiczeń, symulacji w przystępny sposób pokazuje wady dotychczasowych rozwiązań powszechnie stosowanych w firmach, a jednocześnie pokazuje sposób wdrożenia i zyski z metodologii TOC.
Co można zyskać po wdrożeniu rozwiązań TOC przekazywanych podczas w Akademii? Całkiem niezłe wyniki - w ciągu 3 tygodni zmiana z nieterminowego dostawcy w realizującego zamówienia na poziomie 100%; poprawę realizacji zamówień (bliską 100%) przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu zapasów półproduktów i wyrobów gotowych.
Gorąco polecam, z jednym zastrzeżeniem - po Akademii TOC firma nie będzie już wyglądała tak, jak wcześniej."


Tomasz Ogórkiewicz, Dyrektor Fabryki Kuchni
Amica Wronki S.A.

Szanowni Państwo,

Pragnę serdecznie podziękować za zachęcenie i umożliwienie mi udziału w I edycji studiów podyplomowych z Zarządzania Ograniczeniami.

Udział w tych studiach i jakość przekazanej przez was wiedzy pozwoliła mi dojrzeć nieznane dotychczas sposoby zarządzania ograniczeniami, tak często spotykanymi we wszelkich systemach.

Już w trakcie studiów, prowadząc projekt dyplomowy, jednocześnie wdrażając go w życie w mojej firmie – napotkałem się z moim zespołem na nieznane dotychczas, drzemiące moce produkcyjne. Olbrzymi, ukryty przed naszymi oczyma potencjał w Fabryce Kuchni został w bardzo szybkim czasie rozbudzony – przynosząc 35% wzrost produkcji – bez żadnych nakładów inwestycyjnych.

Jednocześnie spadły nam zapasy w produkcji w toku, co znacząco wpłynęło zarówno na finanse firmy, jak i jakość i wydajność.

Przyznam, że zdobyta wiedza procentuje, cały czas przynosząc dalsze efekty.

Uzyskana u Was umiejętność rozwiązywania konfliktów pozwoliła wprowadzić organizację Fabryki Kuchni na wyższy poziom organizacyjny, przekształcając się w organizację samouczącą, nie wymagającą wielu ingerencji menedżerskich.

Gratuluję pomysłu i życzę sukcesów we wdrażaniu wszystkich pomysłów zawartych w Teorii Ograniczeń, mając nadzieję, że wiedza ta wpłynie znacząco na rozwój i konkurencyjność polskich firm.


Adam Solak, Prezes
Infra-Tel
Firma Werbel (obecnie TOC Consulting) wywiązała się ze zobowiązań kontraktowych. W okresie naszej współpracy osiągnęliśmy znaczące rezultaty, będące wynikiem dokonania zmian organizacyjnych oraz wprowadzenia nowych procedur i sposobów mierzenia opartych o Teorię Ograniczeń.

 
Wojciech Gieburowski, Prezes
Klose - Pomorska Fabryka Mebli w Nowem
"Otrzymałem tę książkę [Cel – doskonałość w produkcji] w chwili, gdy nasze przedsiębiorstwo było w sytuacji kryzysowej, delikatnie mówiąc. Przeczytałem i dostałem zastrzyk nowej energii i pewności w działaniu. Zaraziłem swój zespół. Osiągnęliśmy sukces. Pochwalę się tylko, że dzisiaj zeszliśmy z zapasów wyrobów gotowych z 15 mln do 2 mln zł, a cykl produkcyjny skróciliśmy z 30 do 8 dni - zniknął problem wąskich gardeł - to wszystko przy ciągłym wzroście sprzedaży. Dziękuję".