Szkolenia

Realizujemy szkolenia TOC, prowadzimy kursy i warsztaty na różnym poziomie zaawansowania od wprowadzenia po szkolenia eksperckie i treningi trenerów zarówno w formie szkoleń otwartych, jak i warsztatów zamkniętych – dedykowanych konkretnej organizacji.

Chętnie pomożemy w dobraniu i dopasowaniu programu do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu we wdrażaniu TOC w Polsce i na świecie (m.in. Wielka Brytania, Słowenia, Holandia, USA, Indie, RPA) dzielimy się nie tyko wiedzą, ale i praktycznymi umiejętnościami. Nasz zespół to Eksperci TOC i specjaliści wdrażania zmian.

Trenerzy są certyfikowani przez:

  • TOCICO (Międzynarodową Organizację Certyfikującą z TOC)
  • Goldratt Schools – organizację powołaną przez twórcę podejścia TOC – dr Eliyahu Goldratta – do rozwijania i popularyzacji jako wykładowcy i eksperci
  • TOCFE (Międzynarodową Organizację TOC for Education – TOC w Edukacji)


Wprowadzenie do TOC

obejmuje kluczowe zagadnienia wprowadzające w świat Zarządzania Ograniczeniami, zapoznaje z podstawowymi pojęciami TOC, wartościami, terminologią, osiągnięciami – możliwościami wyników wdrożeń i unikalnym sposobem dochodzenia do przełomowych rozwiązań.

Programy dla początkujących – kursy podstawowe

obejmują pojęcia z danego obszaru, zapoznanie ze składowymi elementami rozwiązania – aplikacją TOC, mają na celu zrozumienie zależności panujących w danym środowisku i skorzystanie z nich w tworzeniu przełomowego rozwiązania TOC.

Programy dla zaawansowanych – kursy zaawansowane

obejmują przygotowanie do wdrożenia podejścia TOC w danym obszarze, łącznie z zapisem planu wdrożeniowego, procedur realizacji w okresie wdrożeniowym oraz podczas dalszych usprawnień w Procesie Ciągłego Doskonalenia (POOGI).

Budowa zespołu certyfikowanych wewnętrznych ekspertów

Oferujemy zestaw warsztatów przygotowujących uczestników do egzaminów certyfikujących Goldratt Schools oraz TOCICO (Theory of Constraints International Certification Organization – Międzynarodowa Organizacja Certyfikująca w Teorii Ograniczeń).

Prowadzimy również warsztaty oraz coaching trenerów i konsultantów wewnętrznych przygotowujące do holistycznych wdrożeń TOC lub wdrożeń w wybranych obszarach organizacji.

Warsztaty strategiczne

Rozwój organizacji i jej ciągły dynamiczny wzrost przynoszący wyniki satysfakcjonujące wszystkich udziałowców to w obecnych czasach ambitny wymóg. Aby sprawnie go realizować konieczne są synchronizacja, spójna wizja kierunku i koordynacja działań operacyjnych.

Procesy i narzędzia TOC umożliwiają dokonanie analizy, znalezienie aktualnych blokad jak i korzystnych kierunków rozwoju oraz stworzenie Drzewa Strategii i Taktyki – swoistej księgi wdrożenia holistycznego projektu usprawniającego organizację.