Wprowadzenie do TOC

Wprowadzenie do TOC – UJEŻDŻALNIA OGRANICZEŃ

Najbliższe terminy warsztatu otwartego - październik 2022 zgłoś udział
istnieje możliwość zorganizowania warsztatu zamkniętego, dedykowanego u Państwa w firmie - zapytaj aszepielow@toc-consulting.pl

"Nie było to moje pierwsze zetknięcie z TOC, wiedziałem już sporo, a jednak Wprowadzenie do TOC w wykonaniu TOC Consulting
to coś znacznie więcej niż tylko wstęp - dało mi kilka momentów AHA! oraz spoiwo zdobytych wcześniej z literatury i internetu informacji.
Polecam wszystkim, którzy uważają, że wstęp nie jest im już potrzebny"

"[...] Decydując się na uczestnictwo w Akademii TOC byłem już po wcześniejszej lekturze kilku książek Goldratta oraz miałem już pojęcie na temat stosowania najbardziej popularnych narzędzi zarządczych, takich jak CCPM [Łańcuch Krytyczny] czy DBR [Werbel-Bufor-Lina]. Podobała mi się ich prostota i innowacyjność, jednak traktowałem te narzędzia na równi z innymi popularnymi metodykami takimi jak Lean czy SixSigma. Podczas uczestnictwa w Akademii TOC odkryłem, że teoria ograniczeń to coś więcej niż kolejna metodyka zarządzania. Jest to cała filozofia, która zamiast konkurować z innymi metodykami powinna być stosowana przez menedżerów jako punkt wyjścia przed podjęciem decyzji jaką metodykę wybrać do rozwiązania problemów biznesowych. [...]" Maciej Tomaszewski, Koordynator Projektów CRM Pivotal Polska

"Ciekawe ujęcie tematu i pokazanie jak szukać wąskich gardeł w realizowanych zadaniach – projektach, produkcji, procesach"

"Bardzo podobało mi się łączenie teorii z praktycznymi przykładami z życia fabryki, dobrze rozumianymi, widać, że zaczerpniętymi z praktyki, kompleksowe przedstawienie tematu oraz zobrazowanie zastosowania i wdrożenia filmem"

"Dla mnie absolutną rewelacją było pokazanie zabójczego wpływu wielozadaniowości na efektywność i jakość wykonywanej pracy, nie mogę się doczekać poniedziałku – wdrażamy u nas w firmie nowe, prostsze zasady zarządzania czasem!"

więcej opinii i referencji tutaj

Ograniczenia można okiełznać i korzystać z ich istnienia – trzeba tylko wiedzieć jak!
Poprzez gry, film i ćwiczenia w barwny, interaktywny sposób wspólnie odkrywamy TOC - niezwykle skuteczną metodę usprawniania i poprawy wyników uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa na całym świecie, poznajemy możliwości wdrożenia w środowisku własnej firmy.

Zapraszamy do ich okiełznania podczas spotkania w UJEŻDŻALNI OGRANICZEŃ!

PROGRAM


    jazda w stylu wolnym – czyli co robi z nami ograniczenie gdy mu popuścić lejce
    nie wszystko naraz – czyli rzecz o kolejności i skupieniu
    kroki oswajania ograniczenia – czyli jak rozpoznać sytuację, czym karmić i jak ustalić zasady
    style jazdy – wymagania rożnych środowisk
    ograniczenie okiełznane – wyniki wdrożeń

Wprowadzenie do TOC

    Co to jest TOC?
    Główne założenia
    Prezentacja metody

w programie wprowadzenia znajdują się:

  • omówienie wdrożenia i wyników w obszarze produkcji projektowej – połączone środowisko daje możliwość zaprezentowania aspektów zarówno produkcyjnych jak i projektowych
  • zdefiniowanie co w TOC nazywane jest Procesem Ciągłego Usprawniania POOGI (od angielskiego Process of Ongoing Improvement)
  • omówienie dylematu firm, które chcą się rozwijać (w literaturze znany jako chmura Efrat Goldratt)
  • zdefiniowanie kryteriów przełomowego rozwiązania
  • omówienie fundamentalnych przekonań TOC – podejście systemowe – przełożenie rygoru myślenia nauk ścisłych do zarządzania
  • gra Wielozadaniowość – sprawdzenie – co można zyskać tylko dzięki zmianie reguł
  • rys historyczny – jak powstała i rozwijała się TOC, zastosowania w różnych obszarach, branżach i organizacjach
  • Wpływ przekonań i paradygmatów na osiągane wyniki – podejście, narzędzia i aplikacje TOC w radzeniu sobie z:
    • Ograniczeniami
    • Złożonością
    • Konfliktami
    • Niepewnością
    • Ryzykiem
    • Ludźmi
  • procesy TOC – 5 kroków skupienia i POOGI
  • prezentacja filmu „Cel”
  • przykładowe wyniki wdrożeń w polskich przedsiębiorstwach
  • jak radzić sobie z ‘oporem przed zmianą’ - proces uzgadniania rozwiązania i narzędzia TOC


Uczestnicy znajdą na tych warsztatach odpowiedzi na następujące pytania:

    Jakie są podstawowe założenia leżące u podstaw Zarządzania Ograniczeniami?

    Co to są ograniczenia i jakie są ich typy?

    Co to jest 5 kroków skupienia TOC i jak za pomocą tego procesu realizuje się proces usprawniania?

    Czym jest diagram konfliktu w jaki sposób pomaga w Zarządzaniu Ograniczeniami?

    Jakie ograniczenia występują w różnych typach organizacji?

    Jakie rozwiązania TOC oferuje w różnych typach organizacji?

 

FORMA

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, prezentowany jest film, uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach, grach, dyskusjach.

 

DLA KOGO

Wprowadzenie TOC adresowane jest do każdego, kto chce zapoznać się z podstawami TOC bez względu na funkcję w organizacji, czy rodzaj prowadzonej działalności i nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

 

LITERATURA