szkolenia dedykowane - zamknięte

Jaki cel chcemy osiągnąć?

Prowadzimy warsztaty i kursy TOC o różnym poziomie zaawansowania.
Chętnie pomożemy w dobraniu i dopasowaniu programu do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Skontaktuj się z nami żeby określić najlepsze kolejne kroki

Wprowadzenie do TOC

obejmuje kluczowe zagadnienia wprowadzające w świat Zarządzania Ograniczeniami, zapoznaje z podstawowymi pojęciami TOC, wartościami, terminologią, osiągnięciami – możliwościami wyników wdrożeń i unikalnym sposobem dochodzenia do przełomowych rozwiązań.

Programy dla początkujących – kursy podstawowe

obejmują pojęcia z danego obszaru, zapoznanie ze składowymi elementami rozwiązania – aplikacją TOC, mają na celu zrozumienie zależności panujących w danym środowisku i skorzystanie z nich w tworzeniu przełomowego rozwiązania TOC.

Programy dla zaawansowanych – kursy zaawansowane

obejmują przygotowanie do wdrożenia podejścia TOC w danym obszarze, łącznie z zapisem planu wdrożeniowego, procedur realizacji w okresie wdrożeniowym oraz podczas dalszych usprawnień w Procesie Ciągłego Doskonalenia (POOGI).

Budowa zespołu certyfikowanych wewnętrznych ekspertów

Oferujemy zestaw warsztatów przygotowujących uczestników do egzaminów certyfikujących Goldratt Schools oraz TOCICO (Theory of Constraints International Certification Organization – Międzynarodowa Organizacja Certyfikująca w Teorii Ograniczeń).

Prowadzimy również warsztaty oraz coaching trenerów i konsultantów wewnętrznych przygotowujące do holistycznych wdrożeń TOC lub wdrożeń w wybranych obszarach organizacji.

Warsztaty strategiczne

Rozwój organizacji i jej ciągły dynamiczny wzrost przynoszący wyniki satysfakcjonujące wszystkich udziałowców to w obecnych czasach ambitny wymóg. Aby sprawnie go realizować wymagana jest synchronizacja, spójna wizja kierunku i koordynacja działań operacyjnych.

Procesy i narzędzia TOC umożliwiają dokonanie analizy, znalezienie aktualnych blokad jak i korzystnych kierunków rozwoju oraz stworzenie Drzewa Strategii i Taktyki – swoistej księgi wdrożenia holistycznego projektu usprawniającego organizację.